Tilos-erdő Erdőrezervátum


  Nyomtatóbarát változatPDF version
  
ER-22 (HU)
magterület: 22.3 ha; védőzóna: 40.0 ha; összes terület: 62.3 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2015-06-12
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 15/2000. KöM rendelet nyilvánítja (2000/66: 4072-4074.)
Leírás:

1999
"Egyedülálló természeti értéket képviselő sziki tölgyes (erdőssztyepp-erdő), amelynek nagyobb lékeiben, mély fekvésű foltjaiban nádas, sziki kocsordos magaskórós, mozaikosan csenkeszes gyep található. A természetvédelem szempontjából "szentély"-terület, erdőgazdálkodási jelentősége azonban csekély."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2008 Nyilas I. (2008): Egy hortobágyi erdős tájrészlet átalakításának hatása a futóbogár (Carabidae) fauna diverzitására (Újszentmargitai erdő és környéke). In: Csorba P., Fazekas I. (szerk.): Tájkutatás - tájökológia, 349-357, Meridián Alapítvány, Debrecen
1972 Zólyomi Bálint, Máthé Imre, Précsényi István és Szőcs Zoltán (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen. MTA Biol. Oszt. Közl. 15: 31-42.
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2018 Horváth Ferenc (2018): Zólyomi Bálint 1966-os digitális vegetációtérképe a Margitai erdőről georeferálva. Kézirat
2003 Molnár A. (2003): A Galatello-Quercetum roboris növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen
1998 Papp M. (1998): Tilos-erdő Erdőrezervátum (22) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Tilos-erdő (22) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1994 Halupa L. [szerk.] (1994): Összefoglaló jelentés. Az erdőrezervátum hálózat kijelölése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Tilos-erdő ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Tilos-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_22v.jpg
Tilos-erdő ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Tilos-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_22v.jpg
Tilos-erdő ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Tilos-erdő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er22_30.JPG