Zólyomi B., Précsényi I., Szőcs Z. (1972): Polygonatum latifolium rhizoma pattern. Befejezetlen kézirat.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Zólyomi B., Précsényi I., Szőcs Z. (1972): Polygonatum latifolium rhizoma pattern. Befejezetlen kézirat.
Rövid hivatkozás: 
Zólyomi és mtsai (1972)
Első szerző: 
Zólyomi Bálint
Év: 
1972
Összefoglalás: 

Vizsgálatok a Galatello-Quercetum polygonatetosum szubasszociáció Polygonatum faciesében.

Fejezetek:
Mintavétel módja és ideje
Biometriai mérések, előzetes pattern számítások
Előzetes következtetések

biodiverzitás: magasabb rendű növények
élőhely: erdőssztyeppek
módszertan: felmérés, monitorozás
társulástan, cönológia
Megjegyzések: 

Zólyomi Bálint kézírásával ellátott kézirat (rajzok, számítások) a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából

Lelőhely: 
ER Archívum (1972/D-002)
Típus: 
kézirat
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Papp Mónika
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-05-14