Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum - Tanulságok egy sziki erdőssztyepp erdő ismeretéből. EL 156(03): 87-89.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Az újszentmargitai Tilos-erdő Erdőrezervátum - Tanulságok egy sziki erdőssztyepp erdő ismeretéből. EL 156(03): 87-89.
Rövid hivatkozás: 
Horváth és mtsai (2021)
Első szerző: 
Horváth Ferenc
Év: 
2021
Összefoglalás: 

Az Erdõrezervátum Programról szóló cikksorozat utolsó írását is egy felmért erdõ bemutatásának szenteljük. Rendkívüliségét a botanikusok és az erdészkutatók már a múlt században felismerték és kutatták. Az erdõ történetének feltárása és a faállomány-szerkezet megismerése egy hosszú távú „talált kezelési kísérlet”-re világított rá, amelynek erdõdinamikai és természetvédelmi vonatkozá-
sai egyaránt tanulságosak. Tarsolyunkban még számos eredmény lapul, amelyeket a továbbiakban is örömmel megosztunk az Erdészeti Lapok olvasóival. A szerzõk egyúttal szívesen várnak észrevételeket és kérdéseket, egyben köszönjük az eddigi figyelmet!

élőhely: erdőssztyeppek
élőhely: fáslegelők, legelőerdők
erdőszerkezet
erdőszerkezet: cserjeszint
erdőszerkezet: faállomány
erdőszerkezet: gyepszint
erdőszerkezet: újulat
erdőtörténet
holtfa
ökoszisztéma: növekedés, fejlődés, produkció
populáció, ~ biológia, demográfia
tájökológia, tájhasználat, tájtörténet
távérzékelés: légifotó
térkép: erdőtérkép, üzemtervi térkép
természetvédelem
Kiadó: 
Országos Erdészeti Egyesület
Folyóirat: 
Erdészeti Lapok
Típus: 
tudományos népszerűsítő kiadvány, cikk, könyv
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Horváth Ferenc
Katalógusbavétel időpontja: 
2021-04-12