Andó M., Borsy Z., Jassó F., Lászlóffy W., Loksa I., Papp A., Péczely Gy., Pinczés Z., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P... (1969): A tiszai Alföld. In: Pécsi M. (szerk.) (1969): Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 124-131.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Andó M., Borsy Z., Jassó F., Lászlóffy W., Loksa I., Papp A., Péczely Gy., Pinczés Z., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P., Szabolcs I., Székely A., Szücs L., Zólyomi B., Zsuffa I. (1969): A tiszai Alföld. In: Pécsi M. (szerk.) (1969): Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 124-131.
Rövid hivatkozás: 
Andó és mtsai (1969)
Első szerző: 
Andó Mihály
Év: 
1969
Összefoglalás: 

A Nagykunság egykori ártéri nívó fölé csak kevéssé emelkedő szintjén és peremein, mint általában az egész Közép-Tiszavidék viszonylag legkiemelkedőbb kis szigetfoltjain és főként a magasabb szintű határos tájak átmeneti sávjában a ősi növénytakaróban a szukcessziót záró társulás a tatárjuharos sziki tölgyes volt. Az erdős-sztyep természeti tájból kultúrsztyeppé uniformizált tájban csak egy-két teljesen izolált foltban maradhatott fenn ez a sokszínű, mozaikos és különleges dinamikájú erdős-sztyep erdő. A Közép-Tiszavidék középtáján természetvédelem alatt álló utolsó foltjai az Óhati-erdő és a Margitai-erdő. Az alföldi sziki tatárjuharos-tölgyes (Galatello-Quercetum roboris) ökológiai jellegét és viszonyát más erdős-sztyep társulásokhoz csak a legújabb rendszeres vizsgálatok tisztázták teljesen.

A Közép-Tiszavidék természetes növényzete:
1. Tisza-mente
2. Alsó-Zagyva-sík
3. Hortobágy
4. Szolnoki-löszöshát (Nagykunság)

biodiverzitás: magasabb rendű növények
élőhely: erdőssztyeppek
élőhely: láp- és ligeterdők
erdődinamika, lékdinamika, szukcesszió
erdőszerkezet
erdőtörténet
társulástan, cönológia
Kiadó: 
Akadémiai Kiadó
Lelőhely: 
ER Archívum (1969/P-005)
Típus: 
tudományos-, tankönyvi fejezet
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Papp Mónika
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-04-25