Köszöntjük az Erdőrezervátum Program honlapján!

Nyomtatóbarát változatPDF version

Közcélú monitorozás

Az erdőrezervátumok alapfelmérése és monitorozása közcélú feladat, amelyet elsősorban a természetvédelem, a nemzeti park igazgatóságok és az ÖK Ökológiai és Botanikai Intézettámogat, továbbá egyetemeink, számtalan szakdolgozat, diplomadolgozat és doktori munka irányításán keresztül. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat bekapcsolódott a hosszú távú programba: 2021-től támogatást nyújt az ÖK-nak közcélú monitoring feladatok ellátására.

Az 'erdőrezervátum' meghatározása

Az erdőrezervátum védett erdőterület, fokozottan védett magterületből és védett védőzónából áll. A magterületen minden emberi tevékenységet végérvényesen beszüntetnek annak érdekében, hogy az erdő természetes folyamatai zavartalanul és hosszú távon érvényre juthassanak és azok megismerhetővé, tanulmányozhatóvá váljanak.

Az elmúlt évtizedekben Európa számos országában jelöltek ki ilyen területeket, amelyek nagy része változatos erdőszerkezetű, gazdag és különleges növény- és állatvilággal rendelkezik, és természetes dinamikát mutat. Az 1990-es években hazánkban is megkezdődött az erdőrezervátum-hálózat létrehozása, és több területen a kutatás is. A hazai hálózat ma 63 erdőrezervátumot foglal magába.

A program fő célja
  • az erdők természetes életének, változatos szerkezetének, hosszú távú folyamatainak, és gazdag élővilágának megismerése
  • a Magyarország tájait és jellemző erdőtársulásait képviselő erdőállományok - európai rendszerbe illeszkedő - országos hálózatának kialakítása és megőrzése
  • az ismeretek bemutatása és közvetítése a természetvédelem, az erdőgazdálkodás és a természeti értékeink iránt fogékony társadalmi csoportok felé

Így a program hosszú távú gyakorlati haszna lehet, hogy a természetvédelmi célú erdőkezelés és a természetközeli erdőgazdálkodás a mai gyakorlatnál jobban építhet az erdő természetes folyamataira, az erdő spontán felújulására és természetes faállomány-szerkezetére, amelynek ugyanúgy része a famatuzsálem, a kidőlt, vagy álló holt fa, a koronaszintben megjelenő lék, a sok elegyfafaj, mint a nagy gazdasági értékkel rendelkező szálfa.

Az ER Kutatási Infrastruktúra és Adatbázisok

a következő főbb egységekből áll: i) ERDŐ+h+á+l+ó - faállomány-dinamikai és erdő-ökológiai megfigyelő hálózat; ii) ER HTV - ER Hosszú Távú Vizsgálatok adatbázis; iii) ER Eseménykövetés adatbázis; iv) ER Archívum és Katalógus. Az ER Kutatási Infrastruktúra- és Adathozzáférési Szabályzat az ER Adatbázisok menüpont alatt található.

A rezervátumok fokozottan védett területek, ezért látogatásukhoz és kutatásukhoz az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség írásbeli engedélye szükséges.