Zólyomi B. (1964?): Magyarországi IBP - Komplex biocönológiai és bioklimatológiai kutatások alföldi löszös területen. Befejezetlen kézirat.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Zólyomi B. (1964?): Magyarországi IBP - Komplex biocönológiai és bioklimatológiai kutatások alföldi löszös területen. Befejezetlen kézirat.
Rövid hivatkozás: 
Zólyomi (1964?)
Első szerző: 
Zólyomi Bálint
Év: 
1964 (évszám nélkül)
Összefoglalás: 

A téma célkitűzése a vegetáció rekonstrukciós, történeti, társulásdinamikai és centrális kérdésként produkciós biológiai feldolgozása az erdőssztyep-öv egyik mintaterületén, az újszentmargitai erdőssztyep erdőben, szoros kapcsolatban a makro- és mikroklimatikus összefüggések és talajdinamikai kérdések tisztázásával.
A primer szervesanyag produkciót a következő társulásokban vizsgálták:
- erdőssztyep erdő (Galatello-Quercetum roboris)
- erdőssztyep rét (Peucedano-Galatelletum)
- eredeti szikes pusztarét (Artemisio-Festucetum pseudovinae), másodlagos szikes pusztarét
(Achilleo-Festucetum pseudovinae)
- szántóföld (búza, kukorica) művelési ág produkciójának vizsgálata összehasonlításként

biodiverzitás: magasabb rendű növények
biomassza, fatermés
élőhely: erdőssztyeppek
klíma: mikroklíma, állományklíma
meteorológia, időjárás, éghajlat, hidrológia
módszertan: felmérés, monitorozás
ökoszisztéma: anyag-, víz- és energiaforgalom
talaj - termőhely
társulástan, cönológia
Megjegyzések: 

Kézirat a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából,
angol változata (Studies of temperate forest landscape in Hungary (forest-steppe forest at Ujszentmargita) is van,
egy részlete szerepel a Zólyomi és mtsai (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen c. publikációban

Lelőhely: 
ER Archívum (1964/D-001)
Típus: 
kézirat
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Papp Mónika
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-05-14