Kiss R. (1975): Kocsányos tölgy fitomassza-produkciójának vizsgálata Újszentmargitán az IBP mintaterületen. ERTI, Budapest.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Kiss R. (1975): Kocsányos tölgy fitomassza-produkciójának vizsgálata Újszentmargitán az IBP mintaterületen. ERTI, Budapest.
Rövid hivatkozás: 
Kiss (1975)
Első szerző: 
Kiss Rezső
Év: 
1975
Összefoglalás: 

A vizsgálatok kitűzött feladata a terresztris primer produkció törvényszerűségeinek tisztázása, a zárt erdőssztyeperdőtől (Galatello-Quercetum roboris) kezdve az erdős pusztaréten (Peucedano-Galatelletum punctati) és a szikes pusztaréten (Artemisio-Festucetum pseudovinae) át, a származék juhlegelőig (Achilleo-Festucetum pseudovinae) és a szántóföldi kultúrákig.

Táblázatok:
1. Kimutatás az Újszentmargitán létesített (ERTI 1974/75) kísérleti mintaterületekbe tartozó sorszámozott kocsányostölgy egyedekről
2. Fitomassza-produkció számítás adatai
3. Évgyűrű-elemzés
4. ERTI mintaterületek legnagyobb fáin fitomassza-produkció vizsgálatok

3 db fekete-fehér fotó

biodiverzitás: magasabb rendű növények
biomassza, fatermés
élőhely: erdőssztyeppek
erdőgazdálkodás
módszertan: elemzés, statisztika
módszertan: kísérlet, kezelés
ökoszisztéma: növekedés, fejlődés, produkció
Megjegyzések: 

Kézirat a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából

Lelőhely: 
ER Archívum (1975/D-001)
Típus: 
kézirat
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Papp Mónika
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-05-14