Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest
Rövid hivatkozás: 
Máthé (1933)
Első szerző: 
Máthé Imre
Év: 
1933
Összefoglalás: 

Ohat a Hortobágynak, Debrecen városától nyugatra fekvő, földrajzilag jól körül nem határolható tájegységnek a Tisza bal-partján elterülő legnyugatibb része. Ohat-erdő a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) alföldi flóravidéke tiszántúli flórajárásához (Crisicum) tartozik. Részben elszikesedett talajú egykori ártéri tölgyes, Quercetum roburis. Florisztikai szempontból flóráját igen érdekessé teszik azok a fajok, amelyeknek tiszántúli előfordulása az irodalom alapján ritkának, sőt egyedülinek mondható.

Alfejezetek:
A kutatás története
Geomorfológiai és pedológiai viszonyok
Klíma
Az erdő leírása
Az erdő vegetációja
Az Ohat-erdő növényszövetkezeteinek áttekintése
Szikes erdők az Alföldön
Ohat-erdő ritkább növényeinek elterjedési viszonyai

biodiverzitás: magasabb rendű növények
élőhely: erdőssztyeppek
élőhely: láp- és ligeterdők
erdőgazdálkodás
erdőtörténet
klíma: mikroklíma, állományklíma
meteorológia, időjárás, éghajlat, hidrológia
mezőgazdaság
tájökológia, tájhasználat, tájtörténet
talaj - termőhely
társulástan, cönológia
Kiadó: 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat
Folyóirat: 
Botanikai Közlemények
Lelőhely: 
ER Archívum (1933/P-009)
Típus: 
tudományos publikáció, konferencia szakcikk (teljes)
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Papp Mónika
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-04-25