Publications in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts, documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). We are gathering here the publications related to the aims of the Forest Reserve Programme.

Year
Roth Gyula é Fekete Zoltán (szerk.): Erdészeti kísérletek; XXXVI. évf. 3-4 sz. Sopron (More) 1934
Béky A. (1933): A böhöncökről. Erdészeti Lapok 72(2): 229-231. (More) 1933
Bíró Zoltán (szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. 1. füzet, 1933, Budapest (More) 1933
Bíró Zoltán(szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. II. füzet, 1933, Budapest (More) 1933
Kovácsik D. (1933): Az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 433-437. (More) 1933
Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest (More) 1933
Muzsnay G. (1933): Néhány szó az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 1191-1199. (More) 1933
Roth Gy és Fekete Z (1933): Erdészeti kísérletek. XXXV. évfolyam, 1.2 szám. Sopron (More) 1933
Roth Gyula, Fekete Zoltán (szerk.)(1933): Erdészeti Kisérletek, XXXV. évf. 3. sz. Sopron (More) 1933
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1933): Erdészeti Kisérletek; XXXV. évf. 4. sz. Sopron (More) 1933
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1932): Erdészeti Kisérletek, XXXIV. évf. 1-4. sz. 1932. Sopron (More) 1932
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 3-4. sz. 1931, Sopron (More) 1931
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 1-2. sz. Sopron (More) 1931
Rapaics Raymund (1925): A növények társadalma; Bevezetés a növényszociológiába; Budapest (More) 1925
Wagner, Johann (1914): Die Vegetation der ärarischen Sandrpuszta Deliblát (in Südungarn); Buchdruckerei August Joerges WWE& SOHN, Selmecbánya (More) 1914
Útmutató a gazdasági tudósitók számára. A M. Kir. Földmivelésügyi Minister. 21. évfolyam, 1913, Budapest (More) 1913
A m.kir.földmivelésügyi minister kiadványai 9. szám; Három év Magyarország Mezőgazdasági Politikájában 1906-1909, Budapest (More) 1909
OEE (1900): Erdészeti Rendeletek Tára erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára. OEE, Budapest, p. 54 (More) 1900
Dárday Sándor (1897): Közigazgatási Törvénytár; A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekből; Budapest (More) 1897
Bedő Albert utasítása szerint (1896) A magyar állam összes erdőségeinek átnézeti térképe...; Budapest (More) 1896

Pages