Herpay I.(szerk)(1971): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; 1970. év 1-2. szám, Sopron

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Herpay Imre (szerk)(1971): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; 1970. év 1-2. szám, Sopron
Short reference: 
Herpay (szerk.)(1971)
First author: 
Herpay Imre
Abstract: 

Tartalom:
- Igmándy Z.: A kétalakú csertapló [Xanthochrous nidus-pici (Pil.) Igm.] ivaros termőtest- és spóraképzése
- Csesznák E.: A fafajcserék oka és törvényszerűségei. A fafajok társulásképességét módosító exogenetikus tényezők
- Béldi F., Szabó J., Ruzsa B.: faépületek elemei elektromos ívállóságának vizsgálata
- Németh K., Szendrey I.: telítetlen poliészter-sztirol komonomer rendszer alakváltozási tulajdonságai
- Szappanos A.: A tölgyesek természetes felújításának időtartama
- Pankotay G.: A magyar erdő- és fagazdaság vertikális integrációja és annak hatása az erdőhasználati munkákra
Ünnepi nyilvános egyetemi tanácsülés és tudományos ülésszak
- Papp I.: Adalékok Sopron város felszabadulásának történetéhez 1944-1945
- Nemky E.: Nyárklónok összehasonlító vizsgálata
- Majer A.: Sopon-Vadászház környékén kialakított állománynövelési kísérletek négy évtizedes tapasztalatai
- Barabits E.: Egy piramistölgy-populáció vizsgálatának érdekességei
- Marosvölgyi B.: Összefüggés a kéregtapadás és a gépi kérgezés műszaki technológiai feltételei között
- Rácz I.: csörlőkötél kihúzásához szükséges vonóerő és fajlagos költség vizsgálata vontatócsörlős közelítésnél
Könyvismertetések
Az Erdészeti és faipari Egyetem hivatalos közleményei az 1969/70. tanévről

forest management
forest use
stand structure
Publisher: 
Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat/ Erdészeti és Faipari Egyetem
Location: 
ER Archívum (1971/001)
Type: 
journal volume