Kovács Margit (1971): Hozzászólás "Az ember és környezete (bioszféra)" c. MTA 1970. évi tud. ülésszakán elhangzott előadáshoz. MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei 14: 115-117.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Kovács Margit (1971): Hozzászólás "Az ember és környezete (bioszféra)" c. MTA 1970. évi tud. ülésszakán elhangzott előadáshoz. MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei 14: 115-117.
Short reference: 
Kovács (1971)
First author: 
Kovács Margit
Abstract: 

"Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tudományos Ülésszak! Legyen szabad Szabolcs professzor úr előadásához geobotanikai és növényföldrajzi szemszögből hozzászólnom."
A különböző vegetációegységek térbeli és időbeli megjelenését, florisztikai összetételét és produkcióját kvantitatíve is mérhető talajtényezők határozzák meg. A természetes vegetációegységet a talaj és a vegetáció szoros kapcsolata, dinamikus egyensúlyi állapota jellemzi.
A talaj és a vegetáció - például az erdő - akadálytalan tápanyagkörforgalmú rendszerben zárt, s relatíve stabil rendszert alkot. Az egység bármely tagjának külső beavatkozással történő hirtelen megváltoztatása - például az erdő tarravágása - óhatatlanul maga után vonja az egység másik tagjának, a talajnak, a talaj dinamizmusának a megváltozását is.
A bioszféra védelmének figyelembevétele nélkül emberi behatás miatt megszűnt egyensúlyi állapot visszaállítása a környezeti viszonyoktól függően gyakran igen hosszadalmas, nem ritkán évtizedes, nehéz és költséges eljárás. A vegetáció megbontása gyakran irreverzibilis folyamatot eredményezhet, illetve szükségmegoldásokhoz vezethet.

biodiversity: higher plants
biomass, yield
forest management
forest use
ecosystem: mass, water and energy cycling
soil - site
nature conservation
Publisher: 
Akadémiai Kiadó, Budapest
Journal: 
MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei
Location: 
ER Archívum (1971/P-003)
Type: 
conferenc abstract (short)