Máthé I., Zólyomi B., Précsényi I., Kovács M. (1967): Der Alkali-Waldsteppenwald von Margita als Arbeitsgebiet im IBP. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Máthé I., Zólyomi B., Précsényi I., Kovács M. (1967): Der Alkali-Waldsteppenwald von Margita als Arbeitsgebiet im IBP. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.
Short reference: 
Máthé és mtsai (1967)
First author: 
Máthé Imre
Abstract: 

A magyarországi IBP program keretében 1966-ban kezdődtek meg a vizsgálatok az újszentmargitai erdőssztyep erdőben (Galatello-Quercetum roboris), illetve a szomszédos társulásokban, az erdőssztyep réten (Peucedano-Galatelletum), a szikes pusztaréten (Artemisio-Festucetum pseudovinae), illetve a származék juhlegelőn (Achilleo-Festucetum pseudovinae).
A kutatás célja az egyes társulások primer szervesanyag produkciójának vizsgálata volt, valamint ezek összehasonlítása az extenzív juhlegelő és a szántóföld művelési ág produkciójával.
A kutatás során a következő vizsgálatokat végezték: gyökérprodukció, földfeletti zöldtömeg, fenológiai megfigyelések, gradiens vizsgálatok transzekt mentén, pattern vizsgálatok,
talajbiológiai tényezők évi és havi ritmusa, egyes fajok populációjának citogenetikai vizsgálata.

biodiversity: higher plants
biomass, yield
habitat: steppe woodlands
agriculture
ecosystem: growth, development, production
soil - site
phytosociology
Publisher: 
Dr. Zólyomi Bálint
Location: 
ER Archívum (1967/P-006)
Type: 
chapter of (scientific, text-) book
Strict forest reserves: