Dr. Herpay I. (szerk.) (1969): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. 1969. év 2. szám.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Dr. Herpay I. (szerk.) (1969): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. 1969. év 2. szám. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.
Short reference: 
Dr. Herpay I. (szerk.) (1969)
First author: 
Dr. Herpay Imre
Abstract: 

Tartalomjegyzék

Dr. Béldi F. – Dr. Pintér F.: A jelenkori fizika néhány filozófiai problémája
Dr. Tompa K. – Tóth L.: A fűz fájának néhány szöveti és fizikai-mechanikai tulajdonságáról, ipari felhasználásáról
Dr. Gencsi L.: Az anatómiai jellemzők átlagos értékeinek változása az erdeifenyő fatörzsének hosszában
Barabits E.: Fürtösáfonya-honosítás hazánkban
Dr. Csesznák E.: A fafajcserék oka és törvényszerűségei. A fafajok társulásképessége
Tihanyi Z.: A balatonnagybereki láptalajok kiértékelése biometriai módszerekkel, gépi adatfeldolgozással
Dr. Szappanos A.: Kocsánytalantölgy-állományok megvilágítottsága, és ennek hatása az újulat növekedésére
Bán I.: Többváltozós regressziós függvény
Tóth J.: Erdei magvak csírázóképességének javítása és a fatömegprodukció növelésére irányuló kísérletek a Serf-féle dielektromos vetőmagkezelő berendezéssel
50 éve Sopronban. Jubileumi Tudományos Ülésszak
Az Erdészeti és Faipari Egyetem hivatalos közleményei az 1968/69. tanévről

biometry, statistics
forest management
forest ecology
ecosystem: growth, development, production
soil - site
Publisher: 
Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Location: 
ER Archívum (1969/P-003)
Type: 
journal volume