Máthé I. és Tallós P. (1967): Peucedano-Galatelletum punctati. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Máthé I. és Tallós P. (1967): Peucedano-Galatelletum punctati. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.
Short reference: 
Máthé és Tallós (1967)
First author: 
Máthé Imre
Abstract: 

A magyarországi IBP program keretében folytak növénytársulástani vizsgálatok az újszentmargitai "Tilos-erdőben", illetve a szomszédos társulásokban, így az erdőssztyep-réten (Peucedano-Galatelletum punctati) is.
Az erdőssztyep-rét (Peucedano-Galatelletum) az erdőssztyep erdő (Galatello-Quercetum), valamint a szikes pusztarét (Artemisio-Festucetum pseudovinae) közötti zónában helyezkedik el.
Jellegzetes társulás, mely az erdőssztyep egyik fontos alkotóeleme a Közép-Tisza vidék kötött, agyagos talajain. Ma már ritkán fordul elő, utolsó maradványfoltjai az egykori erdőssztyep kiterjedésére utalnak.

biodiversity: higher plants
habitat: steppe woodlands
soil - site
phytosociology
Publisher: 
Dr. Zólyomi Bálint
Location: 
ER Archívum (1967/P-008)
Type: 
chapter of (scientific, text-) book
Strict forest reserves: