Dr. Herpay I. (szerk.) (1969): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. 1969. év 1. szám. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Dr. Herpay I. (szerk.) (1969): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. 1969. év 1. szám. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.
Short reference: 
Dr. Herpay I. (szerk.) (1969)
First author: 
Dr. Herpay Imre
Abstract: 

Tartalomjegyzék:

Dr. Pintér Ferenc: A materialista dialektika – tudomány és módszer
Szappanos András: A Carex pilosa – gyertyános-kocsánytalantölgyesek természetes újulatának darabszám- és növekedésvizsgálata
Szappanos András: Az 1964. évi kocsánytalantölgy-makktermés vizsgálata Pilismarót 113/b erdőrészletben
Barabits Elemér: Ambrózy örökzöld tölgyei
Dr. Igmándy Zoltán: Vizsgálatok a kocsányos- (Quercus robur L.) és kocsánytalantölgy (Quercus sessiliflora Salisb.) gesztjének tartósságáról
Varga Ferenc: Adatok a gyapjaspille (Lymantria dispar L.) táplálkozás-biológiájához és ennek összefüggése a tömegszaporodásban
Dr. Moór Artúr–Dr. Roxer Egon: Egy variációs módszer a regressziós függvény meghatározására
Dr. Gunda Mihály–Tamás László: A centrális vetületek perspektív torzulásáról
Dr. Szendrey István–Juhász Miklósné: Az akác, a hárs és az olasznyár levélkataláz-aktivitásának évszakos változása
Dr. Németh Károly–Dr. Szendrey István: Adatok a karbamid-formaldehid alapú ragasztógyanták szabad formaldehid-tartalmának polarográfiás meghatározásához
Csanády Etele–Dr. Szendrey István: Egyszerű áramstabilizátor coulombmetriás mérésekhez
Hiller István: Széchenyi István erdészeti elképzelései Kaán Károly értékelése alapján
Jubileumi tudományos ülésszak
Nemzetközi gépesítési szimpozion az Erdőmérnöki Karon
Debreceni Faipari Napok
Dr. Babos Imre tiszteletbeli doktorunk

biomass, yield
biometry, statistics
forest management
methodology: analysis, statistics
ecosystem: growth, development, production
population, ~ biology, demography
Publisher: 
Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Location: 
ER Archívum (1969/P-002)
Type: 
journal volume