Berényi D., Nagy L. (1968): Mikroklíma mérések az újszentmargitai védett erdőben és annak környezetében. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Meteorológiai Intézetének Közleményei 23, 35-43.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Berényi D., Nagy L. (1968): Mikroklíma mérések az újszentmargitai védett erdőben és annak környezetében. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Meteorológiai Intézetének Közleményei 23, 35-43.
Short reference: 
Berényi és Nagy (1968)
First author: 
Berényi Dénes
Abstract: 

A nemzetközi biológiai program (IBP) keretében 1966-67-ben mikroklíma vizsgálatokat folytattak az újszentmargitai "Tilos-erdőben". Az erdőben, az erdőszegélyben, illetve a réten kijelölt mérési pontokon vizsgálták a talajhőmérsékletet, a talaj hőforgalmát, a sugárzás- és hőháztartás alakulását.
Az eredmények azt mutatják, hogy az erdő és környezete között lényeges különbségek alakulnak ki. A talajok hőforgalma arányos a terület nyíltságával, s természetesen legnagyobb a teljesen szabad pusztán. A puszta energiaháztartási adatai alig különböznek az 1962-es hortobágyi mérési adatoktól. Az erdőben folytatott sugárzás és hőmérséklet mérések visszatükrözik az erdő kétszintűségét és a lombkorona befolyását. Úgy a sugárzási, mint a talajhőforgalmi adatok az erdőszegély és az erdő függő mikroklímáját bizonyítják.

Vizsgált tényezők:
Éghajlat
Talajhőmérséklet
A talajok hőforgalma
A puszta sugárzás- és hőháztartása 1967-ben
Hőmérsékleti profil és sugárzásmérések az erdőben

biodiversity: higher plants
habitat: steppe woodlands
stand structure
climate: microclimate, climate of stand
meteorology, weather, hydrology
soil - site
Journal: 
Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Meteorológiai Intézetének Közleményei
Location: 
ER Archívum 1968/P-005
Type: 
scientific paper, conference (full) paper
Strict forest reserves: