Publications in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts, documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). We are gathering here the publications related to the aims of the Forest Reserve Programme.

Year
Szabadfalvi J. (1963): Juhmakkoltatás az északkelet-magyarországi hegyvidéken. Műveltség és hagyomány V.: 131-143. (More) 1963
Österreichische Naturschätze erbe und Verpflichtung; Nothing-Jahrbuch 1962. (More) 1962
Kovács Margit (1962): Die Moorwiesen Ungarns (Magyarország láprétjei) ; Budapest (More) 1962
Voous, Karel Hendrik; Abs, Michael (1962): Die Vogelwelt Europeas und ihre Verbreitung; Ein tiergeographischer Atlas über die Lebensweise aller in Europa brütender Vögel; Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin (More) 1962
Magyar Pál (1961): Alföldfásítás II. kötet, Alkalmazott rész; Budapest, 1961 (More) 1961
Magyar Pál (1960): Alföldfásítás I. kötet; Általános és leíró rész; Budapest (More) 1960
Kádár Zs. et al(1958): Erdészeti zsebkönyv, I. kötet; Bukarest (More) 1958
Pócs T. et al (1958): Vegetationsstudien im Őrség; (Ungarischen Ostalpenvorland); Budapest (More) 1958
Tamaskó Ödön (1958): Zempléni hegység; Bibliotheca Kiadó, Budapest (More) 1958
Jávorka Sándor (1957): Kitaibel Pál; Budapest (More) 1957
Simon Tibor (1957): Die Wälder des Nördlichen Alföld (Az Északi Alföld erdői) Budapest (More) 1957
Jakucs Pál (1955): Mátra; Magyar Tájak sorozat; Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Könyvkiadó, Budapest (More) 1955
Láng Sándor (1955): A Mátra és a Börzsöny természeti földrajza; Akadémiai Kiadó, Budapest (More) 1955
Schultze, H. Joachim (1955): Die Naturbedingten Landschaften der Deutschen Demokratischen Republik; Jena (More) 1955
Szőnyi L. (1955): Vizsgálatok a Mátra sekély talajú kőfolyásos bükköseiben. Erdészeti Kutatások 51(3): 109-127. (More) 1955
Zólyomi, B., Jakucs, P., Baráth, Z. & Horánszky, A. (1955): Forstwirtschaftliche Ergebnisse der geobotanischen Kartierung im Bükkgebirge. Acta Botanica 1(3-4): 361-395. Akadémiai Kiadó, Budapest (More) 1955
Babos Imre (1954): Magyarország táji erdőművelésének alapjai; Budapest (More) 1954
Zólyomi B., Jakucs P., Baráth Z. és Horánszky A. (1954): A bükkhegységi növényföldrajzi térképezés erdőgazdasági vonatkozású eredményei. Az Erdő 1954 évi 3, 4, 5. szám: 78-171. (More) 1954
Fehér D., Pallay N.(szerk.)(1953): Erdőmérnöki Főiskola Évkönyve; Sopron, 1951-52. (More) 1953
Krutzsch, H. (1952): Waldaufbau. Deutscher Bauernverlag, Berlin. (More) 1952

Pages