Andó M., Borsy Z., Jassó F., Lászlóffy W., Loksa I., Papp A., Péczely Gy., Pinczés Z., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P... (1969): A tiszai Alföld. In: Pécsi M. (szerk.) (1969): Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 124-131.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Andó M., Borsy Z., Jassó F., Lászlóffy W., Loksa I., Papp A., Péczely Gy., Pinczés Z., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P., Szabolcs I., Székely A., Szücs L., Zólyomi B., Zsuffa I. (1969): A tiszai Alföld. In: Pécsi M. (szerk.) (1969): Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 124-131.
Short reference: 
Andó és mtsai (1969)
First author: 
Andó Mihály
Abstract: 

A Nagykunság egykori ártéri nívó fölé csak kevéssé emelkedő szintjén és peremein, mint általában az egész Közép-Tiszavidék viszonylag legkiemelkedőbb kis szigetfoltjain és főként a magasabb szintű határos tájak átmeneti sávjában a ősi növénytakaróban a szukcessziót záró társulás a tatárjuharos sziki tölgyes volt. Az erdős-sztyep természeti tájból kultúrsztyeppé uniformizált tájban csak egy-két teljesen izolált foltban maradhatott fenn ez a sokszínű, mozaikos és különleges dinamikájú erdős-sztyep erdő. A Közép-Tiszavidék középtáján természetvédelem alatt álló utolsó foltjai az Óhati-erdő és a Margitai-erdő. Az alföldi sziki tatárjuharos-tölgyes (Galatello-Quercetum roboris) ökológiai jellegét és viszonyát más erdős-sztyep társulásokhoz csak a legújabb rendszeres vizsgálatok tisztázták teljesen.

A Közép-Tiszavidék természetes növényzete:
1. Tisza-mente
2. Alsó-Zagyva-sík
3. Hortobágy
4. Szolnoki-löszöshát (Nagykunság)

biodiversity: higher plants
habitat: steppe woodlands
habitat: swamp and riverine forests
forest dynamic, gap dynamic, succession
stand structure
forest history
phytosociology
Publisher: 
Akadémiai Kiadó
Location: 
ER Archívum (1969/P-005)
Type: 
chapter of (scientific, text-) book
Strict forest reserves: