Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107.
Short reference: 
Tallós és Tóth (1968)
First author: 
Tallós Pál
Abstract: 

Az újszentmargitai "Tilos erdő" Hajdú-Bihar megyében, Újszentmargita község határában, az erdőgazdasági üzemterv 39/a-v erdőrészleteiből áll. A Nagykun-Hajdúhát erdőgazdasági tájba, növényföldrajzi szempontból a pannóniai flóratartomány alföldi flóravidékének tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozik. Földrajzilag a Hortobágy nagy szikes pusztájának nyugati szélén terül el.
Jelen dolgozat az újszentmargitai "Tilos erdő" részletes vizsgálatát adja termőhelyi és növénytársulástani szempontból azzal a céllal, hogy megfelelő tanulságokat szűrhessünk le a szikfásítás érdekében. A termőhelyi viszonyokat Tóth, a növénytársulásokat Tallós dolgozta fel.
A mintegy 60 hektárnyi természetvédelmi terület vegetációs képe ma jellegzetes erdős sztyepp táj, rétekkel váltakozó, parkos vagy zártabb megjelenésű facsoportokkal. A reliktum erdő egyik jellegzetessége a csertölgy előfordulása. Feltételezhető - ha egyértelműen nem is bizonyítható - Újszentmargitán a cser őshonos előfordulása.

biodiversity: higher plants
habitat: steppe woodlands
forest management
forest type classification
methodology: survey, inventory, monitoring
soil - site
phytosociology
map: forest soil/site map
map: vegetation map
nature conservation
Notes: 

A növénytársulásokról szóló rész kéziratként (Tallós Pál: Erdőtípus térképezés Újszentmargitán) megvan a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonában

Journal: 
MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar
Location: 
ER Archívum 1968/P-
Type: 
scientific paper, conference (full) paper
Strict forest reserves: