Y - AZ ÖSSZES ERDŐREZERVÁTUM (HU)


  Nyomtatóbarát változatPDF version
  
Y (HU)
magterület: ; védőzóna: ; összes terület: 0 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2015-01-27
Publikációk:
2002 Bidló A., Kovács G. és Forró E. (2002): Termőhelyi vizsgálatok. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 157-174.
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2016 Mázsa Katalin és Horváth Ferenc (2016): Hosszú távú vizsgálatsorozat (ER HTV): az alapfelmérés módszertana. A ’Bockereki-erdő Erdőrezervátum (ER-19) ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése és alapfelmérése 2015-ben’ című zárójelentés módszertani fejezete - áttekintés. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, 7 oldal
2012 Horváth Ferenc (2012): Módszertani fejlesztések az erdőrezervátumok hosszú távú faállomány-szerkezeti kutatásához, Doktori (Ph.D.) értekezés, Kézirat, Sopron - Vácrátót, 122 old., Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola. Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása program, Sopron Témavezető: Dr. Veperdi Gábor, CSc. egyetemi docens
2012 Horváth Ferenc (2012): 4.3 A faállomány felmérésének módszere. In Módszertani fejlesztések az erdőrezervátumok hosszú távú faállomány-szerkezeti kutatásához. Doktori értekezés, Sopron. 48-60. old.
2011 Horváth Ferenc (2011): Az újulati és cserjeszint felmérésének ajánlott módszere az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaiban (MVP ÚJCS). Kézirat, MTA ÖK ÖBI, Vácrátót, ER Archivum (2011/D-004)
2009 Ódor P., Bölöni J. és Standovár T. (2009): Felvételezési protokoll az aljnövényzet mintavételére az erdőrezervátum hosszú távú vizsgálatsorozat (HTV) keretében. Kézirat, Vácrátót, ER Archívum (2009/D-008)
Válogatott térképek (2/1)