Bartha D. és Esztó P. (2001): Az Országos Erdőrezervátum-hálózat bemutatása az Országos Erdőállomány-adattár alapján. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 21-44

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Bartha D. és Esztó P. (2001): Az Országos Erdőrezervátum-hálózat bemutatása az Országos Erdőállomány-adattár alapján. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 21-44
Rövid hivatkozás: 
Bartha és Esztó (2001)
Első szerző: 
Bartha D.
Év: 
2001
Összefoglalás: 

Az országos erdőrezervátum-hálózathoz tartozó hatvanhárom erdőrezervátum összterülete 13 100 ha, a hazai erdőterület 0,76%-a. Ebből a gazdálkodás alól is kivont magterület 3665 ha, a hazai erdőterület 0,21%-a. A legkisebb magterület 8 ha, a legkisebb erdőrezervátum 29 ha, a legnagyobb magterület 381 ha és a legnagyobb erdőrezervátum 610 ha. A védőzónák átlagosan két és félszer nagyobbak a magterületeknél, de van védőzóna nélküli és folyóvízzel határolt erdőrezervátum is. A nyugat- és a dél-dunántúli erdőgazdasági tájcsoportban az erdőrezervátumok részaránya az őshonos fafajok területéhez viszonyítva különösen kicsi: 0,57% és 0,82%, míg az országos átlag 1,41%. Az erdőrezervátumok erdőtársulás-csoportok szerinti értékelése alapján megállapítható, hogy az üde lomberdők, azokon belül is elsősorban a bükkösök, továbbá a fatermesztési célokat általában nem szolgáló molyhos tölgyesek és szikladomborzatú erdők a hálózatban túl vannak reprezentálva. Ezzel szemben a magyarországi specialitásnak is tekinthető cseres-tölgyesek részaránya az elvárhatónál sokkal kisebb az erdőrezervátumokban. A fafaj-összetételt illetően az országos átlagnál jóval kisebb arányban vannak idegenhonos fafajok, azonban még ez is számottevő fertőzöttséget okoz az erdőrezervátumokban. A korosztályok vizsgálata feltárta, hogy az erdőrezervátumok erdőállományai az országos átlagnál öregebbek, azonban a százévesnél idősebb erdők jobbára csak bükkösökből és molyhos tölgyesekből állnak.

erdőszerkezet: faállomány
Megjegyzések: 

Bartha Dénes, Esztó Piroska: Az Országos Erdőrezervátum-hálózat bemutatása az Országos Erdőállomány-adattár alapján

Tartalom címszavakban:
Összefoglalás
Bevezetés
Az erdőrezervátumok területi statisztikái
Erdőtársulás-csoportok szerinti értékelés
Az erdőrezervátumok korosztályviszonyai és fafajösszetétele
Irodalom

területi statisztika, korcsoport-eloszlás, erdőgazdasági tájcsoport, erdőtársulás-csoport, őshonos fafaj

Címszavazva - GE

Kiadó: 
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Folyóirat: 
ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei
Lelőhely: 
ER Archívum (2001/P-003)
Típus: 
tudományos publikáció, konferencia szakcikk (teljes)
Erdőrezervátumok: 
Csatolt dokumentum: 
Katalógusba vette: 
Horváth Ferenc, Deme Csaba és Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2009-12-05