Kőszegi-forrás Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-35 (HU)
magterület: 31.0 ha; védőzóna: 84.0 ha; összes terület: 115 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2020-12-20
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 4/2009. (IV.10.) KvVM rendelet nyilvánítja (MK 2009/48: 14292-14298.).
Leírás:

1999
"Az erdőrezervátum magterületén a Mecsek egyik legszebb bükköse és további régen kezelt, vagy felhagyott öreg gyertyános-tölgyes, ill. cseres-tölgyes található. Azonban tájidegen fafajok is jelen vannak, a területet egy műút (és egy vízválasztó gerinc) vágja ketté. Az erdőrezervátumban jelentős a turista-forgalom."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2015 Gábor, Anna, György Horváth, Adrienne Ormann-né Ajkai, Gábor Csicsek (2015): Quantitative classification of macrohabitats for small mammal's habitat segregation surveys in a forest reserve. Natura Somogyiensis 26:123-134. URL - http://www.smmi.hu///termtud/ns/ns26/123-134_Horvath.pdf
2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.
2012 F. Horváth, A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
2010 Horváth F. és Mázsa K. (2010): Az ERDŐ+h+á+l+ó, mint kutatási infrastruktúra leírása a NEKIFUT Regiszterben
2009 4/2009. (IV. 10.) KvVM rendelet a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet létesítéséről, valamint a Kőszegi-forrás erdőrezervátum létrehozásáról
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2014 Csicsek Gábor és Ortmann-né Ajkai Adrienne (2014): A Natura 2000 erdők monitorzása, Mecsek, Dráva-sík, 2014, Kézirat, Vácrátót
2011 Lukács Márió: Bükk egyedek szociális és egészségügyi helyzetének összefüggése a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum magterületén. Kézirat, Vácrátót. 2011.
2010 Ortmann-né Ajkai A., Nagy D., Sirok A., Kőhidi P., Sass V., Trapp K. és Vida A. (2010): Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (ER-35) - Aljnövényzet felmérés 30 kis kiskörös ER protokoll szerint. Kézirat. Vácrátót, ER Archívum (2010/D-011)
2007 Mányoki G. (2007): Pályázat kutatási támogatásra A, B és C program. A Kőszegi-forrás ER (35) magterület általános kutatási terve. Kézirat, Pécs
2006 Páll-Gergely B. (2006): Holt fa hatása erdei csigafajok mennyiségi viszonyaira. Kézirat, Pécs
2005 Mányoki G. (2005): Kőszegi-forrás erdőrezervátum (ER-35) eseménykövetés. Kézirat
2002 Lehoczky I., Kevey B., Ripszám I., Máténé Freller M. és Máté J. (2002): Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (35) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Pécs
1998 Dénes A. (1998): Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (35) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Kőszegi forrás (35) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Kőszegi-forrás ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Kőszegi-forrás Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_35v.jpg
Kőszegi-forrás ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Kőszegi-forrás Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_35v.jpg
Kőszegi-forrás ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Kőszegi-forrás Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1999
er35_30.JPG