Kőszegi-forrás Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-35 (HU)
core area: 31.0 ha; buffer zone: 84.0 ha; total area: 115 ha
Posted/updated: : 2020-12-20
History:
Erdőrezervátummá a 4/2009. (IV.10.) KvVM rendelet nyilvánítja (MK 2009/48: 14292-14298.).
Description:

1999
"Az erdőrezervátum magterületén a Mecsek egyik legszebb bükköse és további régen kezelt, vagy felhagyott öreg gyertyános-tölgyes, ill. cseres-tölgyes található. Azonban tájidegen fafajok is jelen vannak, a területet egy műút (és egy vízválasztó gerinc) vágja ketté. Az erdőrezervátumban jelentős a turista-forgalom."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publications:
2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.
2012 F. Horváth, A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
Manuscripts, documents:
2014 Csicsek Gábor és Ortmann-né Ajkai Adrienne (2014): A Natura 2000 erdők monitorzása, Mecsek, Dráva-sík, 2014, Kézirat, Vácrátót
2010 Ortmann-né Ajkai A., Nagy D., Sirok A., Kőhidi P., Sass V., Trapp K. és Vida A. (2010): Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (ER-35) - Aljnövényzet felmérés 30 kis kiskörös ER protokoll szerint. Kézirat. Vácrátót, ER Archívum (2010/D-011)
2007 Mányoki G. (2007): Pályázat kutatási támogatásra A, B és C program. A Kőszegi-forrás ER (35) magterület általános kutatási terve. Kézirat, Pécs