Bartha D. és Gálhidy L. [szerk.] (2007): A magyarországi erdők természetessége. WWF füzetek 27., WWF Magyarország, Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Bartha D. és Gálhidy L. [szerk.] (2007): A magyarországi erdők természetessége. WWF füzetek 27., WWF Magyarország, Budapest
Rövid hivatkozás: 
Bartha és Gálhidy (2007)
Első szerző: 
Bartha Dénes
Év: 
2007
Összefoglalás: 

A magyarországi erdők természetessége
Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László
Szerzők: Aszalós Réka, Bartha Dénes, Bodonczi László, Bölöni János, Kenderes Kata, Ódor Péter, Standovár Tibor, Szmorad Ferenc, Tímár Gábor

erdőszerkezet: faállomány
holtfa
természetesség - degradáltság
Megjegyzések: 

A magyarországi erdők természetessége
Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László

Tartalom:
I. Bevezetés
II. Alapfogalmak
III. Kutatási előzmények
a. Kutatási előzmények
b. Célkitűzések
c. A mintavétel előkészítése
d. A referencia meghatározása
IV. Eredmények
1. Az erdők természetességének elemzése tájak és erdőtársulások szerint
1.1. Az erdők természetessége országos átlagadatok alapján, a fafajok őshonossága szerint
1.2. Az erdők természetességének összehasonlítása erdőgazdasági tájcsoportonként és tájanként
1.3. A potenciális természetes erdőtársulás-csoportok természetessége
1.4. A kultúrerdő-típusok természetessége
2. A faállomány és a holtfa természetességének értékelése
2.1. A faállomány és a holtfa néhány sajátossága
2.2. A faállomány és a holtfa természetességi mutatói
2.3. A faállomány és a holtfa természetességi mutatóinak értékelése
3. Az erdőgazdálkodás hatása erdeink természetességére
3.1. Gazdálkodási szempontból jelentős és kevésbé jelentős erdőrészletek összehasonlítása
3.2. Homogén és változatos faállomány-szerkezetű erdőállományok összehasonlítása
3.3. Az esettanulmányok következtetései
4. Miért kell, s hogyan érdemes az erdők természetességével foglalkozni?
4.1. Miért foglalkozunk az erdőtermészetesség vizsgálatával?
4.2. Az általunk bemutatott módszer értékelése
4.3. Lehetséges gyakorlati alkalmazások
V. Zárógondolatok
VI. Köszönetnyilvánítás
VII. Felhasznált irodalom
VIII. Függelék
IX. A tanulmány ökológiai és erdészeti szakkifejezéseinek magyarázata
X. English summary

Címszavazva - GE

Kiadó: 
WWF Magyarország, Budapest
Folyóirat: 
WWF füzetek
Lelőhely: 
ER Archívum (2007/P-028)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2009-11-27