Bartha D. és Gálhidy L. [szerk.] (2007): A magyarországi erdők természetessége. WWF füzetek 27., WWF Magyarország, Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Bartha D. és Gálhidy L. [szerk.] (2007): A magyarországi erdők természetessége. WWF füzetek 27., WWF Magyarország, Budapest
Short reference: 
Bartha és Gálhidy (2007)
First author: 
Bartha Dénes
Abstract: 

A magyarországi erdők természetessége
Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László
Szerzők: Aszalós Réka, Bartha Dénes, Bodonczi László, Bölöni János, Kenderes Kata, Ódor Péter, Standovár Tibor, Szmorad Ferenc, Tímár Gábor

forest structure: stand
deadwood
naturalness - degradation
Notes: 

A magyarországi erdők természetessége
Szerkesztette: Bartha Dénes és Gálhidy László

Tartalom:
I. Bevezetés
II. Alapfogalmak
III. Kutatási előzmények
a. Kutatási előzmények
b. Célkitűzések
c. A mintavétel előkészítése
d. A referencia meghatározása
IV. Eredmények
1. Az erdők természetességének elemzése tájak és erdőtársulások szerint
1.1. Az erdők természetessége országos átlagadatok alapján, a fafajok őshonossága szerint
1.2. Az erdők természetességének összehasonlítása erdőgazdasági tájcsoportonként és tájanként
1.3. A potenciális természetes erdőtársulás-csoportok természetessége
1.4. A kultúrerdő-típusok természetessége
2. A faállomány és a holtfa természetességének értékelése
2.1. A faállomány és a holtfa néhány sajátossága
2.2. A faállomány és a holtfa természetességi mutatói
2.3. A faállomány és a holtfa természetességi mutatóinak értékelése
3. Az erdőgazdálkodás hatása erdeink természetességére
3.1. Gazdálkodási szempontból jelentős és kevésbé jelentős erdőrészletek összehasonlítása
3.2. Homogén és változatos faállomány-szerkezetű erdőállományok összehasonlítása
3.3. Az esettanulmányok következtetései
4. Miért kell, s hogyan érdemes az erdők természetességével foglalkozni?
4.1. Miért foglalkozunk az erdőtermészetesség vizsgálatával?
4.2. Az általunk bemutatott módszer értékelése
4.3. Lehetséges gyakorlati alkalmazások
V. Zárógondolatok
VI. Köszönetnyilvánítás
VII. Felhasznált irodalom
VIII. Függelék
IX. A tanulmány ökológiai és erdészeti szakkifejezéseinek magyarázata
X. English summary

Címszavazva - GE

Publisher: 
WWF Magyarország, Budapest
Journal: 
WWF füzetek
Location: 
ER Archívum (2007/P-028)
Type: 
scientific book, textbook
Strict forest reserves: