Ropolyi-erdő Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-26 (HU)
magterület: 58.2 ha; védőzóna: 173.7 ha; összes terület: 231.9 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2015-06-15
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 4/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/26: 1304-1307.)
Leírás:

1999
"Zselici ezüsthársas-bükkösök és illír gyertyános-tölgyesek találhatók a rezervátumban, amelynek területén nagy kiterjedésű fiatal állományok is vannak. Az idősebb állományok többsége is nemrég kezelt (pl. a hárs-újulat és cserjeszint visszoszorító célú tisztítása). A természetes fafajok jól újulnak, invázív fafajok nincsenek, a jó termőhelyen gyors erdődinamikai folyamatok várhatók. Az aljnövényzet természetközeli, a zavarástűrő-, vagy gyomfajok száma elenyésző, a vad létszáma viszont magas, az állományt itt is etetik."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2021 Demeter L., Molnár ÁP., Horváth F., Molnár Zs., Öllerer K., Vadász Cs. és Csóka Gy. (2021): 100 év kudarc a kocsányos tölgyesek természetes felújulásában. Erdészeti Lapok 156(4): 128-131.
2000 Csiky J, Borhidi A, Lőrincz P, Mányoki G, Nagy M.I, Túri Zs.(2000): A Ropolyi-erdő erdőrezervátum vegetáció térképe, összefoglaló tanulmány, Sopron
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2005 Mányoki G. (2005): Ropolyi-erdő erdőrezervátum (ER-26) eseménykövetés. Kézirat
2004 Mányoki G. (2004): Módszertani jellegű faállományszerkezeti alapkutatások a Ropolyi Erdőrezervátum területén. Kézirat, Vácrátót
2004 Mányoki G. (2004): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok és módszertani jellegű alapkutatások a Ropolyi erdőrezervátum területén. Kézirat, Pécs
2003 Jelitai E. (2003): Diplomaterv. Kézirat, Sopron
2002 Horváth F. [szerk.] (2002): Eseménykövető erdőrezervátum felmérés országosan egységes módszertanának és dokumentációjának kidolgozása, a munkacsoportok létrehozása és a munka beindítása. Kézirat, Vácrátót
2001 Mányoki G. (2001): Jelentés a Ropolyi erdő ER területén készült vizsgálatokról. Kézirat, Vácrátót
2001 Jelitai E. (2001): Biodiverzitás-monitorozás és védelem Project terv - A Ropolyi Erdőrezervátum faállományszerkezeti monitorozása. Kézirat, Szenna
2001 Treczker K. (2001): A Ropolyi Erdőrezervátum farontó gombáinak felvételezése. Kézirat, Sopron
2001 Varga E. (2001): Összehasonlító madárökológiai és madárcönológiai vizsgálatok a Ropolyi Erdőrezervátum területén. Kézirat, Sopron
2001 Dani B. (2001): Részletes termőhelyfeltárás a Ropolyi Erdőrezervátum területén. Kézirat, Sopron
2000 Jelitai E. (2000): A Ropolyi Erdőrezervátum Kutatási Terve. Kézirat, Pécs
2000 Lehoczky I., Jelitai E. és Juhász M. (2000): Ropolyi Erdőrezervátum (26) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Szenna
1998 Juhász M. (1998): Ropolyi-erdő Erdőrezervátum (26) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Ropolyi-erdő (26) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Ropolyi-erdő ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Ropolyi-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_26v.jpg
Ropolyi-erdő ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Ropolyi-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_26v.jpg
Ropolyi-erdő ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Ropolyi-erdő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1999
er26_30.JPG