Treczker K. (2001): A Ropolyi Erdőrezervátum farontó gombáinak felvételezése. Kézirat, Sopron

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Treczker K. (2001): A Ropolyi Erdőrezervátum farontó gombáinak felvételezése. Kézirat, Sopron
Rövid hivatkozás: 
Treczker (2001)
Első szerző: 
Treczker Klára
Év: 
2001
Összefoglalás: 

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Erdő- és Faanyagvédelmi Intézet
Diplomaterv
A Ropolyi Erdőrezervátum farontó gombáinak felvételezése
Írta: Treczker Klára V. évf. erdőmérnök hallgató
Tanszéki konzulens: Dr. Szabó Ilona egyetemi docens
Sopron, 2001

biodiverzitás: gomba, zuzmó
taxonómia
Megjegyzések: 

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Erdő- és Faanyagvédelmi Intézet
Diplomaterv
A Ropolyi Erdőrezervátum farontó gombáinak felvételezése
Írta: Treczker Klára V. évf. erdőmérnök hallgató
Tanszéki konzulens: Dr. Szabó Ilona egyetemi docens
Sopron, 2001

Tartalom
Tartalomjegyzék
1. Bevezetés
2. A vizsgált terület természeti viszonyai
2.1. Földrajzi fekvés
2.2. Területi adatok
2.3. Geológiai viszonyok
2.4. Klíma
2.5. Talajviszonyok
2.6. Növényföldrajzi jellemzés
2.7. A terület erdőtársulás-típusai
2.8. A terület erdészeti viszonyai
2.8.1. Az erdőgazdálkodás múltja a területen
2.8.2. A jelenlegi erdőgazdálkodás sajátosságai
2.9. Természetvédelmi helyzet
2.9.1. A védettség formája
2.9.2. Az erdőrezervátum-kutatás alapelvei
2.9.3. Tervezett kutatások a Ropolyi Erdőrezervátum területén
3. A vizsgálati módszer ismertetése
3.1. Irodalmi adatok
3.2. A mintaterületek kijelölésénél figyelembe vett szempontok
3.3. Az alkalmazott felvételezési módszer leírása
3.4. A feldolgozás módszere
4. Eredmények
4.1. A talált gombafajok bemutatása
4.2. A rezervátum területén talált vöröslistás farontó gombafajok
4.3. A mintaterületek összehasonlító értékelése
5. Következtetések, javaslatok
6. Összefoglalás
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
Mellékletek
1. A Ropolyi erdőrezervátum topográfiai térképe (M 1:10000) az erdőrészlet jelekkel
2. A Ropolyi erdőrezervátum vegetációtérképe a mintaterületekkel
3. A mintaterületek felvételi jegyzőkönyvei

Címszavazva - GE

Lelőhely: 
ER Archívum (2001/D-012)
Típus: 
BSc, MSc, Dipl, Ing dolgozat
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2008-04-22