Kis-Szénás Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-08 (HU)
magterület: 41.1 ha; védőzóna: 79.3 ha; összes terület: 120.4 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2016-12-29
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 14/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/66: 4068-4072.)
Leírás:

2016
Meredek völgyekkel tagolt, változatos dolomit-felszínű terület a Budai-hegység csaknem összes növényzeti típusával. A különleges ökológiai viszonyok, a növényvilág és állatvilág, valamint az élőhelyek rendkívüli változatossága és különlegessége miatt kiemelkedő természetvédelmi értékű „szentély” - Európa Diploma terület. A vad sűrűségét a Szénások térségében viszonylag alacsony szinten tartják, időnként vadlétszám becsléseket végeznek. A magasabb térszíneken a 2014-es jégtörés jelentős bolygatást okozott, amelynek következményeit a védőzónában felszámolták, a holtfákat mindenütt összetermelték és hasznosították. A magterület északias kitettségű gyertyános-tölgyes és törmeléklejtő állományaiban a 2016-os felmérés szerint az összes fekvő holtfa 100-120 m3/ha, aminek felét a 2014 decemberi jégtörés és dőlés okozta. Ezzel szemben a (sziklagyepekkel és lejtősztyeppekkel mozaikoló) molyhos tölgyesek fekvő holtfa mennyisége sokkal alacsonyabb, mintegy 20 m3/ha, amelynek szintén fele a 2014 decemberi jégtörés következménye. Az erdőrezervátum alsóbb régióiban jégtörés már nem következett be.
Horváth Ferenc

1999
"Meredek völgyekkel tagolt, változatos dolomit-felszínű rezervátum a Budai-hg. csaknem összes növényzeti típusával. A terület a 80-as évek óta – egy részlet kivételével – be van kerítve. A különleges ökológiai viszonyok, a növényvilág és állatvilág, valamint az élőhelyek rendkívüli változatossága és különlegessége miatt a terület kiemelt természetvédelmi értékű "szentély".
Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott fényképek (36/6)
Publikációk:
2010 Dobolyi, K. & Virág, P. (2010): Grassland-woodland mosaics in the Kisszénás Forest Reserve (Hungary). Studia Botanica Hungarica 41: 129-142.
2008 Dobolyi K. és Türke I. J. (2008): A Szénás-hegycsoport tájtörténete. Rosalia 4: 45-60.
2008 Dobolyi K. (2008): Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben. Rosalia 4: 233-247.
2008 Dobolyi K., Kézdy P., Kun A. és Szabó F. (2008): A Szénás-hegycsoport edényes flórája. Rosalia 4: 169-232.
2002 Kézdy P. és Gadó Gy. P. (2002): Nagy-Szénás tanösvény. In: Tanösvények Budapest körül 1., Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2019 DINPI (2019) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 136 old.
2016 Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2008 Virág P. (2008): A Kisszénás Erdőrezervátum vegetációtérképe. [Diplomamunka] Kézirat, Budapest
2006 Balázs B. M. (2006): Akácállományok vegyszermentes szerkezet-átalakításának vizsgálata. Kézirat, Budapest
2002 Mázsa K. [szerk.] (2002): Erdőrezervátumok monitorozása. A kidolgozott módszertan és protokoll tesztelése, első felmérés. Kézirat, Vácrátót
2001 Kun A. (2001): Kutatási jelentés a MNBmR V. Projektjének (Erdőrezervátumok-kezelt lomboserdők) keretében a Kis-Szénáson (76. négyzet, Orno-Quercetum) végzett felvételezési munkáról. Kézirat, Vácrátót
1998 Madas K. (1998): Kisszénás Erdőrezervátum (08) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Kisszénás (08) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (6/5)