Fényi-erdő Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-21 (HU)
magterület: 59.3 ha; védőzóna: 209.8 ha; összes terület: 269.1 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2022-02-21
Változástörténet:
- Az erdőrezervátum kihirdetésének előkészítése folyamatban van.
- Megjelent a Fényi-erdő - Égett-kocka 2018-ban, az alapfelmérés eredményeinek összefoglalása.
- 2017/18-ban elkészült a (tervezett) magterület FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV alapfelmérése.
Leírás:

2018

átlagos záródás 81 %
átlagos állomány-magasság 31,5 m
átlagos sűrűség (N) 790 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G) 30,5 m2/ha
átlagos élőfakészlet (V) 439 m3/ha
törött törzscsonkok sűrűsége 27 csonk/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége 53 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége 110 m3/ha

Elegyarányok: kocsányos tölgy 54%, magyar kőris 14%, mezei juhar 11%, rezgő és szürke nyár 6%, ezüsthárs 2%, kislevelű hárs 2%. A tervezett magterület állományának fő jellemzőit 130 mintavétel alapján, az alapfelmérési eredményeket bemutató ER Füzetek 1 foglalta össze (Horváth és mtsai 2018).


1999

"Síkvidéki tölgy-kőris-szil ligeterdő gyöngyvirágos tölgyessel, helyenként mocsári-lápi vegetációkomplexumok beékelődésével. Természetközeli állapotban van, faállományszerkezete változatos, élővilága sokszínű és kiemelten értékes – természetvédelmi szempontból "szentély" területnek tekinthető. A vaddisznó-állomány jelentősen túlszaporodott (zavartalan "vadcsapda")."

Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott fényképek (49/3)
Bátorliget 12A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 2, 14-es
Fényi-erdő Erdőrezervátum
Bátorliget 12A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2
Lesku Balázs (HNPI)
1998
21_02_14_600.jpg
Bátorliget 12A, ORSZFELM 98/99, fotóhely 4, 32-es
Fényi-erdő Erdőrezervátum
Bátorliget 12A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 4
Lesku Balázs (HNPI)
1998
21_04_32_600.jpg
Idős, jó állapotú keményfa-ligeterdő
Fényi-erdő Erdőrezervátum
Lesku Balázs (HNPI)
1998
21_01_02_600.jpg
Publikációk:
2021 Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928
2021 Horváth Ferenc, Bíró Attila, Csicsek Gábor, Demeter László, Lipka Borbála, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Fényi-erdő - egy erdőrezervátum jelölt. EL 156(02): 47-50.
2021 Demeter L., Molnár ÁP., Horváth F., Molnár Zs., Öllerer K., Vadász Cs. és Csóka Gy. (2021): 100 év kudarc a kocsányos tölgyesek természetes felújulásában. Erdészeti Lapok 156(4): 128-131.
2021 Kovács Tibor és Gebei Lóránt (2021): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős bogarak (Coleoptera) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről (Rare and protected beetles from the Hortobágy National Park Directorate operational area). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 44: 103-135.
2018 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018): Fényi-erdő - Égett kocka 2018-ban, ER Füzetek 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old., DOI: 10.46441/ERF.2018.1
1996 Klepac, D. et al. (1996): Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj [Pedunculate oak (Quercus robur L.) in Croatia. Vinkovci, Zagreb (angol részek kimásolva, beszkennelve)
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2018 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipkai Bori, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Vig Ákos (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum alapállapot felmérés: faállomány-szerkezet, újulati és cserjeszint, aljnövényzet a teljes magterületen. Kutatási jelentés, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Vácrátót, 61 old.
2018 Horváth F. Csicsek G. Demeter L. Bíró A. Lipka B. Neumann Sz. Papp M. Szegleti Zs. Vig Á. (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 faállományszerkezet, újulat- és cserjeszint felmérés adatlapjai Vácrátót, Kézirat, ER Archívum 2018/003/1
2018 Horváth F. Csicsek G. Demeter L. Bíró A. Lipka B. Neumann Sz. Papp M. Szegleti Zs. Vig Á. (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 aljnövényzet felmérés adatlapjai Vácrátót, Kézirat, ER Archívum 2018/004/1,2
2017 Horváth Ferenc (2017): ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése, a faállomány-szerkezet, valamint az újulati- és cserjeszint alapállapot felmérése 100 mintavételi pontban a Fényi-erdőben. Jelentés, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 29 oldal
2017 Horváth F. Csicsek G. Demeter L. Szegleti Zs. Vig Á. (2017): A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 faállományszerkezet, újulat- és cserjeszint felmérés adatlapjai (103 MVP). Vácrátót, Kézirat. ER Archívum 2017/001/1,2
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
1998 Lesku B. (1998): Fényi-erdő Erdőrezervátum (21) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Fényi erdő (21) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1994 Halupa L. [szerk.] (1994): Összefoglaló jelentés. Az erdőrezervátum hálózat kijelölése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Fényi-erdő ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Fényi-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_21v.jpg
Fényi-erdő ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Fényi-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_21v.jpg
Fényi-erdő ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Fényi-erdő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1999
er21_30.JPG