Fényi-erdő Erdőrezervátum


  Nyomtatóbarát változatPDF version
  
ER-21 (HU)
magterület: 59.3 ha; védőzóna: 209.8 ha; összes terület: 269.1 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2020-12-20
Változástörténet:
Az erdőrezervátum kihirdetése folyamatban van.
Leírás:

1999

"Síkvidéki tölgy-kőris-szil ligeterdő gyöngyvirágos tölgyessel, helyenként mocsári-lápi vegetációkomplexumok beékelődésével. Természetközeli állapotban van, faállományszerkezete változatos, élővilága sokszínű és kiemelten értékes – természetvédelmi szempontból "szentély" területnek tekinthető. A vaddisznó-állomány jelentősen túlszaporodott (zavartalan "vadcsapda")."

Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott fényképek (49/1)
Idős, jó állapotú keményfa-ligeterdő
Fényi-erdő Erdőrezervátum
Lesku Balázs (HNPI)
1998
21_01_02_600.jpg
Publikációk:
2021 Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928.
2021 Horváth Ferenc, Bíró Attila, Csicsek Gábor, Demeter László, Lipka Borbála, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Fényi-erdő - egy erdőrezervátum jelölt. EL 156(02): 47-50.
2021 Demeter L., Molnár ÁP., Horváth F., Molnár Zs., Öllerer K., Vadász Cs. és Csóka Gy. (2021): 100 év kudarc a kocsányos tölgyesek természetes felújulásában. Erdészeti Lapok 156(4): 128-131.
2018 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018): Fényi-erdő - Égett kocka 2018-ban, ER Füzetek 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old., DOI: 10.46441/ERF.2018.1
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2018 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipkai Bori, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Vig Ákos (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum alapállapot felmérés: faállomány-szerkezet, újulati és cserjeszint, aljnövényzet a teljes magterületen. Kutatási jelentés, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Vácrátót, 61 old.
2018 Horváth F. Csicsek G. Demeter L. Bíró A. Lipka B. Neumann Sz. Papp M. Szegleti Zs. Vig Á. (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 faállományszerkezet, újulat- és cserjeszint felmérés adatlapjai Vácrátót, Kézirat, ER Archívum 2018/003/1
2018 Horváth F. Csicsek G. Demeter L. Bíró A. Lipka B. Neumann Sz. Papp M. Szegleti Zs. Vig Á. (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 aljnövényzet felmérés adatlapjai Vácrátót, Kézirat, ER Archívum 2018/004/1,2
2017 Horváth F. Csicsek G. Demeter L. Szegleti Zs. Vig Á. (2017): A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 faállományszerkezet, újulat- és cserjeszint felmérés adatlapjai (103 MVP). Vácrátót, Kézirat. ER Archívum 2017/001/1,2
2017 Horváth Ferenc (2017): ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése, a faállomány-szerkezet, valamint az újulati- és cserjeszint alapállapot felmérése 100 mintavételi pontban a Fényi-erdőben. Jelentés, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 29 oldal
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
1998 Lesku B. (1998): Fényi-erdő Erdőrezervátum (21) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Fényi erdő (21) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1994 Halupa L. [szerk.] (1994): Összefoglaló jelentés. Az erdőrezervátum hálózat kijelölése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Fényi-erdő ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Fényi-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_21v.jpg
Fényi-erdő ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Fényi-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_21v.jpg
Fényi-erdő ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Fényi-erdő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1999
er21_30.JPG