Jelentések, dokumentumok, kiadatlan dolgozatok

Nyomtatóbarát változatPDF version

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Jelentések, dokumentumok, adatlapok, jegyzőkönyvek, kiadatlan dolgozatok"-at. E gyűjtemények katalógusa nyilvános, a digitális tartalmak (amennyiben vannak) azonban regisztrációhoz kötöttek.

order:
field_publ_ev
Évnövekvő sorrend
Hahn I. és Standovár T. (1993): Tanulmány az erdőrezervátumokban végzendő botanikai kutatások javasolt módszertanáról. Kézirat, Budapest (Tovább) 1993
Bohár Gy. (1993): Tanulmány az erdőrezervátum program keretében folytatandó erdészeti növénykórtani megfigyelésekről és kutatásokról, különös tekintettel a gombák okozta megbetegedésekre, mellékelve a létrejövő adatállományok struktúráját. Kézirat, Bp. (Tovább) 1993
Grosz R. (1993): A természetközeli erdőgazdálkodás felé mutató folyamatok németországi tanulmányutam alapján. TDK dolgozat (Tovább) 1993
Varga Z. (1993): Javaslatok. Kézirat (Tovább) 1993
Somogyi Z. és Halupa L. (1993): Az erdőrezervátumok célja, feladata, kijelölésük és vizsgálatuk fontosabb szempontjai. Kézirat, Budapest (Tovább) 1993
Czájlik P. (1993): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok az erdőrezervátumokban. Korreferátum – Erdőrezervátum Workshop II., Gyöngyös, június 3. (Tovább) 1993
I. Országos Erdész Gyűlés, 1993. február 24. Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Faipari Osztály, Budapest. (Tovább) 1993
II. Erdőrezervátum workshop vezetői (1993): A II. Erdőrezervátum Tudományos ülés (workshop) ajánlásai. Kézirat, Gyöngyös. (Tovább) 1993
Varga Z. (1993): A biodiverzitás vizsgálata az ERTI által kutatott erdőrezervátumokban. Kézirat (Tovább) 1993
Czájlik P. (1993): Szakvélemény az erdőrezervátumok kijelölése és vizsgálata cimű tanulmányról (Tovább) 1993
ERTI: Erdőrezervátumok. Bevezetés és történeti áttekintés. Részjelentés, 1993. Kézirat, Vácrátót. (Tovább) 1993
Less N. és Vojtkó A. (1993): A Bükki Nemzeti Park botanikai állapotfelvétele II. (Tovább) 1993
Czájlik P. (1993): Erdőrezervátumok célja. Interjú. Magyar Televizió, Gaia, június 5. (Tovább) 1993
Országos Erdőrezervátum Bizottság (1993): Jelenléti ív az Országos Erdőrezervátum Bizottság 1993. július 8-i üléséről. Kézirat (Tovább) 1993
Frank T. és Suta S. (1993): A Long-erdő madárfaunája (Tovább) 1993
Balázs István et al (1993): Tájékoztató az 1992. évi Erdőállománygazdálkodásról; Tájékoztató jelentés, Budapest (Tovább) 1993
Czájlik P. (1993): Erdőrezervátum-hálózat. Faállomány-szerkezeti vizsgálatok. Előtanulmány, Budapest (Tovább) 1993
KTM-FM Országos Erdőrezervátum Bizottság (1992): KTM-FM Országos Erdőrezervátum Bizottság tagjainak címlistája. Kézirat (Tovább) 1992
Hulej Z. és Tóth A. (1992): A bajai Kádár-sziget természeti viszonyainak vizsgálata (Tovább) 1992
Agócs J. (1992): "Hazai természetes erdőrezervációk hálózatának kialakítása" c. kutatási jelentés - Összefoglaló, javasolt erdőrezervációk listája és a kijelölésben résztvevők névsora. Kézirat (Tovább) 1992

Oldalak