Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest
Short reference: 
Máthé (1933)
First author: 
Máthé Imre
Abstract: 

Ohat a Hortobágynak, Debrecen városától nyugatra fekvő, földrajzilag jól körül nem határolható tájegységnek a Tisza bal-partján elterülő legnyugatibb része. Ohat-erdő a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) alföldi flóravidéke tiszántúli flórajárásához (Crisicum) tartozik. Részben elszikesedett talajú egykori ártéri tölgyes, Quercetum roburis. Florisztikai szempontból flóráját igen érdekessé teszik azok a fajok, amelyeknek tiszántúli előfordulása az irodalom alapján ritkának, sőt egyedülinek mondható.

Alfejezetek:
A kutatás története
Geomorfológiai és pedológiai viszonyok
Klíma
Az erdő leírása
Az erdő vegetációja
Az Ohat-erdő növényszövetkezeteinek áttekintése
Szikes erdők az Alföldön
Ohat-erdő ritkább növényeinek elterjedési viszonyai

biodiversity: higher plants
habitat: steppe woodlands
habitat: swamp and riverine forests
forest management
forest history
climate: microclimate, climate of stand
meteorology, weather, hydrology
agriculture
landscape ecology, land use, history
soil - site
phytosociology
Publisher: 
Királyi Magyar Természettudományi Társulat
Journal: 
Botanikai Közlemények
Location: 
ER Archívum (1933/P-009)
Type: 
scientific paper, conference (full) paper
Strict forest reserves: