Mátyás Csaba (szerk)(1986): Nemesített erdészeti szaporítóanyag-ellátás, Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Mátyás Csaba (szerk)(1986): Nemesített erdészeti szaporítóanyag-ellátás, Budapest
Rövid hivatkozás: 
Mátyás (szerk.)(1986)
Első szerző: 
Mátyás Csaba (szerk.)
Év: 
1986
Összefoglalás: 

Mátyás Csaba előszava:
Az erdészeti növénynemesítés, mint alkalmazott tudományág, tulajdonképpen koraszülött. Ismereteink az erdei populációkat formáló genetikai hatásokról alig haladják meg a sejtés szintjét. Nem véletlen, hogy a szelekciós tevékenység alapját viszonylag bonyolult elméleti modellek és előrebecslések képezik, ami nehézzé teszi szélesebb körű ismertetésüket. Ugyanakkor a gyakorlati alkalmazás tere rohamosan bővül. A legutóbbi időkig a nyár- és fűztermesztés volt az erdészeti növénynemesítés klasszikus munkaterülete. A szaporítóanyag-forgalmazás új szabályai, a fajtanemesítés eredményei viszont most már valamennyi termesztett fafajt érintik, és a minősített szaporítóanyag egyre nagyobb súlyt kap erdősítéseinkben.
Munkánk ezért elsősorban gyakorlati erdőművelőknek szól. Bemutatja a nemesítés különböző lépcsőfokain álló fajták, populációk szaporítását és forgalmazását, de emellett a változékonyság és átörökítés szerepét is megvilágítja jelenlegi ismereteink szintjén. Nem foglalkozik a termesztés kérdéseivel, mert erre vonatkozólag más, hozzáférhető irodalom áll rendelkezésre. Az erdészeti növénynemesítés elméletét és alapjait illetőleg Tompa-Sziklai kitűnő könyvére utalunk. sajnálatos módon a nemesítési irodalom legnagyobb része idegen nyelvű és scak kevesek számára hozzáférhető, ezért a szövegben aránylag kevés hivatkozás található, amit a bőségesebb irodalomjegyzék pótol.
Az erdészeti növénynemesítés úttörő szakaszát lezártnak tekinthetjük. ha a bővülő elméleti ismeretekre épülő, céltudatos nemesítő munka képes lesz a kezdeti lendület folytatására, akkor (remélhetőleg) ez a könyv hamarosan túlhaladottá válik.

dendrológia, évgyűrű, dendrokronológia
erdőgazdálkodás
erdőhasználat, erdei haszonvétel
Ex Libris Czájlik Péter
fenntarthatóság
Kiadó: 
Akadémiai Kiadó
Lelőhely: 
ER Archívum (1986/P-013)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-06-15