Dr. Herpay I. (szerk.) (1969): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. 1969. év 1. szám. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Dr. Herpay I. (szerk.) (1969): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. 1969. év 1. szám. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.
Rövid hivatkozás: 
Dr. Herpay I. (szerk.) (1969)
Első szerző: 
Dr. Herpay Imre
Év: 
1969
Összefoglalás: 

Tartalomjegyzék:

Dr. Pintér Ferenc: A materialista dialektika – tudomány és módszer
Szappanos András: A Carex pilosa – gyertyános-kocsánytalantölgyesek természetes újulatának darabszám- és növekedésvizsgálata
Szappanos András: Az 1964. évi kocsánytalantölgy-makktermés vizsgálata Pilismarót 113/b erdőrészletben
Barabits Elemér: Ambrózy örökzöld tölgyei
Dr. Igmándy Zoltán: Vizsgálatok a kocsányos- (Quercus robur L.) és kocsánytalantölgy (Quercus sessiliflora Salisb.) gesztjének tartósságáról
Varga Ferenc: Adatok a gyapjaspille (Lymantria dispar L.) táplálkozás-biológiájához és ennek összefüggése a tömegszaporodásban
Dr. Moór Artúr–Dr. Roxer Egon: Egy variációs módszer a regressziós függvény meghatározására
Dr. Gunda Mihály–Tamás László: A centrális vetületek perspektív torzulásáról
Dr. Szendrey István–Juhász Miklósné: Az akác, a hárs és az olasznyár levélkataláz-aktivitásának évszakos változása
Dr. Németh Károly–Dr. Szendrey István: Adatok a karbamid-formaldehid alapú ragasztógyanták szabad formaldehid-tartalmának polarográfiás meghatározásához
Csanády Etele–Dr. Szendrey István: Egyszerű áramstabilizátor coulombmetriás mérésekhez
Hiller István: Széchenyi István erdészeti elképzelései Kaán Károly értékelése alapján
Jubileumi tudományos ülésszak
Nemzetközi gépesítési szimpozion az Erdőmérnöki Karon
Debreceni Faipari Napok
Dr. Babos Imre tiszteletbeli doktorunk

biomassza, fatermés
biometria, statisztika
erdőgazdálkodás
módszertan: elemzés, statisztika
ökoszisztéma: növekedés, fejlődés, produkció
populáció, ~ biológia, demográfia
Kiadó: 
Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Lelőhely: 
ER Archívum (1969/P-002)
Típus: 
folyóirat kötet
Katalógusba vette: 
Guba Erika
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-03-23