Virágos-hegy Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-43 (HU)
Virágos-hegy Erdőrezervátum (Keszthelyi-hegység)
magterület: 46.6 ha; védőzóna: 262.7 ha; összes terület: 309.3 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2020-11-26
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 2/2000. (III.24.) KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/26: 1298-1299.).
Leírás:

2020
"Balaton-felvidéki karszterdők növényritkaságokkal. Az erdőrezervátum védőzónájának is egy rész fokozottan védett, a NP natúrzónája. Az Edericsi-hegy dél-keleti - déli lejtőinek mészkőszintjeit karsztbokorerdők teszik botanikailag értékessé. A Sipostorok mészkő sziklaszurdokának és a kiágazó ároknak oldalait több hektáros területen borítja hazánk egyik növényritkasága, a keleti zergevirág."
BfNPI (2020): Jelentés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igagzgatóság 2019. évi tevékenységéről

1999
"Az erdő régebben igen erős használat alatt állt (sarjaztatták), jelentős része edafikus; másutt az állományok elegyarány viszonyai és összetétele alapvetően az erdőgazdálkodás által kialakított (pl. elegyetlen telepített cseresek). A magterületen öreg állomány nincsen, a faállományok szerkezete egyöntetű, természetes dinamikát még nem mutat. A rezervátumban sok a vágásterület és a jelentősen megbontott állomány."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Kéziratok, egyéb dokumentumok:
1998 Bölöni J. (1998): Virágos-hegy Erdőrezervátum (43) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Virágos-hegy (43) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Virágos-hegy ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Virágos-hegy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_43v.jpg
Virágos-hegy ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Virágos-hegy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_43v.jpg
Virágos-hegy ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Virágos-hegy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er43_30.JPG