Vétyem Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-36 (HU)
Vétyem Erdőrezervátum (Zalai-dombság)
magterület: 31.0 ha; védőzóna: 152.3 ha; összes terület: 183.3 ha
kapcsolat: Horváth Ferenc (MTA ÖK), MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2020-11-26
Változástörténet:
Az erdőrezervátum kihirdetése folyamatban van (BfNPI 2020)
Leírás:

2020
"A Vétyemi Ősbükkös közel 200 éves, változatos szerkezetű erdő, ahol a holtfa mennyisége jelentős. A magterület egy része 1976 óta helyi védelem alatt áll."
BfNPI (2020): Jelentés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igagzgatóság 2019. évi tevékenységéről

2016
A magterületet 2016-ban "Long Untouched Forest" természetességi kategóriába soroltuk Buchwald (2005) tipizálása szerint. Javaslatunk alapján bekerült a "Primary forests of Europe" adatbázisba (Sabatini et al. 2018) - Magyarországról a Kékes, Vár-hegy, Alsó-hegy, Őserdő, Szalafő, Kunpeszéri Tilos-erdő és Juhdöglő-völgy erdőrezervátumok mellett.

1999
"Két korosztályú (160, 40 éves) lékesedő (dombvidéki), változatos szerkezetű bükkös, ERTI kutatási terület. A hazai bükköseink több, mint fele hasonló termőhelyi adottságokkal rendelkezik, ezért az itt nyert (nyerhető) kutatási eredmények széles körben általánosíthatók."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2018 Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, C Levers, M Lindner, F Pötzschner, PJ Verkerk, J Bauhus, E Buchwald, O Chaskovsky, N Debaive, F Horváth, M Garbarino, N Grigoriadis, F Lombardi, IM Duarte, P Meyer, R Midteng, S Mikac, M Mikolas, R Motta, G Mozgeris, L Nunes, M Panayotov, P Ódor, A Ruete, B Simovski, J Stillhard, M Svoboda, J Szwagrzyk, O-P Tikkanen, R Volosyanchuk, T Vrska, TM Zlatanov, and T Kuemmerle (2018) Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. doi:10.1111/ddi.12778
2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2013 Ortmann-né Ajkai Adrienne és CS.G. Natura 2000 Erdők monitorozása,Vétyem, ER-36, adatlapok. 2013. Kézirat,Vácrátót
2013 Ortmann-né Ajkai Adrienne és Csicsek Gábor a Vétyem erdőrezervátum ER-36, újulati cserje és aljnövényzet.kismintakörös felmérésének adatlapjai 2013.07.22 és 24. között. 2013/D-006/1,2. Kézírat, Vácrátót
2013 Lukács Márió, Vida Alexandra, Horváth Ferenc (2013): A Vétyem Erdőrezervátum Faállomány-szerkezeti felmérésének adatlapjai; 2013, ER-36; Kézirat, Vácrátót
2010 Erdészeti Tudományos Intézet (2010): Field guide to Forest Reserve Vétyem. Fagus 2010 - International Scientific Symposium. October 27-29 2010. Varaždin-Vétyem
2006 Mázsa Katalin (2006): Vétyemi Erdőrezervátum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv; Kézírat, Vácrátót
2004 Lelkes A. (2004): Vétyem erdőrezervátum. Monitoring 2004. Vicio oroboidi-Fagetum társulás. Kézirat, Csopak
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2002 Lelkes A. (2002): A Vicio oroboidi-Fagetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Csopak
2001 Zöld Zala Természetvédő Egyesület (2001): Vétyem Erdőrezervátum kezelési terve
1998 Bartha D. (1998): Vétyem Erdőrezervátum (36) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Vétyem (36) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Vétyem erdőrezervátum 36. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Vétyem ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Vétyem Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_36v.jpg
Vétyem ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Vétyem Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_36v.jpg
Vétyem ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Vétyem Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er36_30.JPG