Szabó-völgy Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-52 (HU)
magterület: 26.9 ha; védőzóna: 39.1 ha; összes terület: 66 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2020-12-20
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 13/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/66: 4065-4068.).
Leírás:

2000
"A magterület két gerinc között lévő domboldalakat és a középső völgyet foglalja el. Három kisebb tisztás is a magterületbe esik ... A potenciális vegetáció a mezofil bükkös lehetett, a dombhátakon, gerinceken a lombelegyes erdeifenyves vagy acidofil bükkös. A völgyekben égerliget a jellemző, mely a kiszélesedő, pangó vizű részeken és a forrásos helyek környékén láposodó jelleget mutat. Kifejezetten tájidegen fafajok kis területet leszámítva nem találhatók az ER területén ... csak a nyugati határszélre jellemző kezelt gazdasági erdők, jelentős mértékű fenyőtelepítésekkel."
ÖNPI (2020) Jelentés az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről.

1999
"Csak a Vend-vidékre jellemző erdőállományok, kezelt gazdasági erdők találhatók itt, jelentős mértékű fenyőtelepítésekkel. A hármas határ miatt egyre növekvő turizmussal kell számolni."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2008 Ódor P., Tinya F., Márialigeti S., Mag Zs. és Király I. (2008): A faállomány és különböző erdei élőlénycsoportok kapcsolata az őrségi erdőkben. In: Lengyel és mtsai (szerk.): "Molekuláktól a globális folyamatokig". Absztrakt-kötet: 137, MBT, Nyíregyháza
2007 Tóth V. (2007): Gyepszint foltmintázata és a faállomány közötti összefüggés a Szabó-völgy erdőrezervátumban. In: Lakatos F., Varga D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia 2007. december 11. Poszter p: 96, Sopron
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2019 Horváth Ferenc (2019): Monitorozó javaslatok az ŐNPI kezelésében álló erdőrezervátumokkal kapcsolatban. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 3 old.
2018 Kungli József (2018): Szabó-völgy Erdőrezervátum ER-52 (HU) magterületének faállományszerkezeti felméréséről - Zárójelentés. ÖNPI, Őriszentpéter. 50 old.
2007 Mag Zs. (2007): Faállomány hatása a költő madárközösségre őrségi erdőkben. Diplomamunka. Kézirat, Budapest
2007 Márialigeti S. (2007): Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben. Szakdolgozat. Kézirat, Budapest
1998 Bartha D. (1998): Szabó-völgy Erdőrezervátum (52) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Felsőszölnök Szabó-völgy (52) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Szabó-völgy ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Szabó-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_52v.jpg
Szabó-völgy ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Szabó-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_52v.jpg
Szabó-völgy ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Szabó-völgy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er52_30.JPG