Pogány - Rózsás Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-04 (HU)
magterület: 91.3 ha; védőzóna: 305.1 ha; összes terület: 396.4 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2016-12-31
Változástörténet:
- 2014 decemberben ónos eső, súlyos jégtörés érte a területet
- 2006/07-ben egy szakdolgozat feltárja az erdőtörténetet és vizsgálja a faállomány-szerkezetet
- Erdőrezervátummá a 14/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/66: 4068-4072.)
Leírás:

2014/15
Tóth Tímea mintavételi területeinek 28%-án - a Google Earth 2014 és 2015-ös felvételeinek összehasonlítása alapján - a bükkösök teljesen ledőltek, vagy összetörtek a 2014 decemberi ónos esős jégtörések, állománydőlések következtében. Ezek jellemzően a meredek völgyfők és oldalak állományaiban következtek be. Tudomásunk szerint a területről 2016-ban légifelmérések és terepi erdőállapot felmérés is készült, amelyek értékelése még folyik.

2006/07
Tóth Tímea feldolgozta a terület erdőtörténetét és mintavételes faállományszerkezeti vizsgálatokat végzett 2006-ban. Az 1920-as évek körüli kulisszás vágások, majd a szél- és jégdöntések következtében a bükk és egyéb őshonos fafajok természetes felújulása, a visszafogott erdőgazdálkodás hatására nagyon változatos állományszerkezet alakult ki. Az 1950-es évek elején a Pogány-Rózsás erdeiben nagyarányú termelés indult meg, majd csemetézést és magvetést végeztek, főként lucfenyővel és vörösfenyővel. Vastagsági viszonyaik és elegyességük alapján 6 bükkös, valamint 1-1 lucos, ill. magas kőrises állománytípust jellemzett. Az élőfakészlet átlagosan 556 (min:280 - max:997) m3/ha, az álló holtfa 11 (min:0 - max:98) m3/ha, a fekvő holtfa 28 (min:0 - max: 114) m3/ha közé esett 61 mintavétel alaján. A holtfák korhadtsági viszonyai is nagy változatosságot mutattak.
Tóth Tímea (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum erdőtörténetének összefoglalása, holtfa viszonyainak és faállomány-szerkezetének vizsgálata. Szakdolgozat, Debreceni Egyetem - MTA Ökológiai és Botanikai Intézet alapján.

1999
"A Börzsöny bükköseit jól reprezentáló rezervátum átlagos (vagy annál jobb) állományokkal, különleges élőhelyekben igen gazdag. A biodiverzitás magas, a terület nagy, természetes határokkal körülvett vízgyűjtő. Korosztály- és állományszerkezete alapján – a tájidegen erdőtelepítések ellenére is – a változatosabb területek közé tartozik."
Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott fényképek (34/1)
Vegyes korú, természetközeli bükkös
Pogány - Rózsás Erdőrezervátum
Nagy József (BCE KTK)
1998
04_04_05_600.jpg
Publikációk:
1934 Réz E. (1934): Nógrád és Hont vármegyék erdővilága. In Ladányi M. (szerk.) Nógrád vármegye. - A magyar városok monográfiája Kiadóhivatala, Budapest p: 52-62.
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2020 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2020) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 150 old.
2018 DINPI (2018) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 137 old.
2016 Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2007 Tóth T. (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum erdőtörténetének összefoglalása, holtfa viszonyainak és faállomány-szerkezetének vizsgálata. Kézirat, Debrecen
2007 Tóth T. (2007): Pogány-Rózsás erdőrezervátum, Börzsöny-hegység. 2006. szeptember 13. - 2006. október 15. között felvett jegyzőkönyvek. Kézirat, Debrecen
2007 Tóth T. (2007): A börzsönyi Pogány-Rózsás erdőrezervátum történeti dokumentum-másolatai. Kézirat, Debrecen
2005 Kenderes K. (2005): Pogány-Rózsás erdőrezervátum (ER-04) eseménykövetés. Kézirat
1998 Nagy J. (1998): Pogány-Rózsás Erdőrezervátum (04) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1996 Bidló A. és Kovács G. (1996): Termőhelyfeltárás erdőrezervátumok területén. Kézirat, Sopron
1996 Bidló A. és Kovács G. (1996): Termőhelyfeltárás 10 kiválasztott erdőrezervátumban. Kézirat, Sopron
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Pogány-Rózsás (04) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1992 Várady J. (1992): A Pogány-Rózsás völgyek vízgyűjtő területén levő erdők állapotfelvételezési munkái és regenerációs terve. Kézirat, Sopron
Válogatott térképek (6/5)