Bencze Lajos (1979): A vadállomány fenntartásának lehetőségei A vadászati ökológia alapjai; Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Bencze Lajos (1979): A vadállomány fenntartásának lehetőségei A vadászati ökológia alapjai; Budapest
Rövid hivatkozás: 
Bencze (1979)
Első szerző: 
Bencze Lajos
Év: 
1979
Összefoglalás: 

Tartalom:

Bevezető
A vadászat és a természetvédelem néhány kapcsolata
A vadállomány népességének alakulása
Az apróvad-gazdálkodás környezeti és termelési ágazati kapcsolatai
- Egyes növénykultúrák apróvad-gazdálkodási vonatkozásai
- A vadgazdálkodás és a környezeti adottságok néhány kapcsolata
- Egy külföldi apdóvad-gazdálkodási egység bemutatása
- A mezeinyúl néhány kérdése
A mezeinyúl helyzete
- Fácán- és fogolyállományunk alakulása az 1969-1976. évek között
- Néhány gondolat a fácán fészekparazitizmusáról
A mezővédő erdősávok és csenderesek jelentősége a vadgazdálkodásban
- A Vas megyei erdősávok fontosabb jellemzői
- Az erdősávok hatása az apróvad-gazdálkodásra Vas megyében
- Útmutató a vadgazdálkodási fásítások kialakításához

Nagyvadállományunk népességének és területi megoszlásának általános kérdései
- A szarvas
- Az őz
- A vaddisznó

Az ökológiai viszonyok jelentősége a szarvasállomány minőségének alakulásában
A tájkörzetek biotikus és abiotikus jellemzői
Néhány eredmény a gímszarvas élőhelyi adottságainak vizsgálatából
- az Alsó-Duna-ártérről és a Duna-Tisza közi homokhátról
A gemenci területen végzett ökológiai kutatások összefoglalása
- A gemenci terület növénytársulási jellemzése
- Faállományok korosztályviszonyainak jelentősége
- A vadgazdálkodás hatása az élőhelyre
- A bédai üzemi vadászterületen végzett vizsgálódások eredménye
- A hajósi üzemi vadászterületen végzett vizsgálódások eredménye
- A kutatási erdmények rövid összefoglalása és gyakorlati jelentőségük
A szarvasállomány némely élőhelyi jellemzőjének és minősége mutatóinak elemzése Zala megyében
- Zala megye erdőterületeinek fafajmegoszlása
- Éghajlati jellemzők általában és Zala megye néhány éghajlati jellemzője
- Környezeti változások a gímszarvas élőhelyén Zala megyében, és azok hatása a szarvasállományra
- Zala megye szarvasállományának értékelése az 1969-1975. évi trófeák minősége alapján

A vadkárok és a vad táplálkozásának néhány kérdése
- Az erdő és a vad kapcsolata az erdőgazdasági vadkárok tükrében
- A vadrágást szimuláló hajtáscsonkítás eredményei
- Hazai vadkárelemzési kísérletek
- Az erdőgazdasági vadkárok becslése és értékelése nemesnyár-állományokban
A vadaskertek jelentősége
- Vadaskerti kisérleti eredmények összefoglalása és azok gyakorlati jelentősége
- A vad takarmányozása a vadaskertekben
- A vadaskertek berendezései
- Vadbefogó berendezések
- Tároló- és karanténkertek
- A vadaskert mint a táj egyik esztétikai eleme
- A vadaskertek szerepe a modern társadalomban
Összefoglaló
Irodalomjegyzék

Ex Libris Czájlik Péter
fenntarthatóság
vadgazdálkodás
vadökológia
Kiadó: 
Akadémiai Kiadó
Lelőhely: 
ER Archívum (1979/P-005)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-06-16