Pócs T. et al (1958): Vegetationsstudien im Őrség; (Ungarischen Ostalpenvorland); Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Pócs Tamás, Domokosné-Nagy Éva, Pócsné-Gelencsér Ilona, Vida Gábor (1958): Vegetationsstudien im Őrség; (Ungarischen Ostalpenvorland); Budapest
Rövid hivatkozás: 
Pócs és mtsai (1958)
Első szerző: 
Pócs Tamás
Év: 
1958
Összefoglalás: 

A szerzők Nyugat-Magyarország egy jellegzetes darabjának növénytakaróját ismertetik. Az Alpok keleti peremvidékéhez tartozó kis terület földrajzi körülményeinek leírása után a vidék kultúrtörténeti viszonyait írják le. Okirati bizonyítékok alapján mutatják be a középkortól kezdve a gazdálkodás hatását a vegetáció természetes képére. Az ezután következő fejezet a mű gerince. megismerjük az erdei fenyvesekkel, láperdőkkel borított, tőzegmohalápokkal tarkított érdekes területnek hidegebb klímájú korokból ittmaradt növényeket őrző növénytársulásait. Az elméleti növénycönológiai rész után gyakorlati, főleg erdőgazdasági szemszögből vizsgálják a növénytársulásokat. Végül a munka egyik legfontosabb részére hívják fel a figyelmet, a 16 négyzetkilométernyi területről 1:10 000 méretarányban készült színes vegetációtérképre. A munkát számos táblázaton kívül ábrák és színes fényképek teszik szemléltetővé. értékét emeli, hogy a térképezett növénytársulások mellett számos új növényelőfordulási adatot tartalmaz, minthogy a terület flórájának feltárása is a szerzők munkájához fűződik.

Ex Libris Czájlik Péter
geológia, földrajz, földtörténet
tájökológia, tájhasználat, tájtörténet
társulástan, cönológia
taxonómia
térkép: vegetációtérkép
Kiadó: 
Akadémiai Kiadó
Lelőhely: 
ER Archívum (1958/P-003)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-06-09