Pócs T. et al (1958): Vegetationsstudien im Őrség; (Ungarischen Ostalpenvorland); Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Pócs Tamás, Domokosné-Nagy Éva, Pócsné-Gelencsér Ilona, Vida Gábor (1958): Vegetationsstudien im Őrség; (Ungarischen Ostalpenvorland); Budapest
Short reference: 
Pócs és mtsai (1958)
First author: 
Pócs Tamás
Abstract: 

A szerzők Nyugat-Magyarország egy jellegzetes darabjának növénytakaróját ismertetik. Az Alpok keleti peremvidékéhez tartozó kis terület földrajzi körülményeinek leírása után a vidék kultúrtörténeti viszonyait írják le. Okirati bizonyítékok alapján mutatják be a középkortól kezdve a gazdálkodás hatását a vegetáció természetes képére. Az ezután következő fejezet a mű gerince. megismerjük az erdei fenyvesekkel, láperdőkkel borított, tőzegmohalápokkal tarkított érdekes területnek hidegebb klímájú korokból ittmaradt növényeket őrző növénytársulásait. Az elméleti növénycönológiai rész után gyakorlati, főleg erdőgazdasági szemszögből vizsgálják a növénytársulásokat. Végül a munka egyik legfontosabb részére hívják fel a figyelmet, a 16 négyzetkilométernyi területről 1:10 000 méretarányban készült színes vegetációtérképre. A munkát számos táblázaton kívül ábrák és színes fényképek teszik szemléltetővé. értékét emeli, hogy a térképezett növénytársulások mellett számos új növényelőfordulási adatot tartalmaz, minthogy a terület flórájának feltárása is a szerzők munkájához fűződik.

Ex Libris Péter Czájlik
geology, geography
landscape ecology, land use, history
phytosociology
taxonomy
map: vegetation map
Publisher: 
Akadémiai Kiadó
Location: 
ER Archívum (1958/P-003)
Type: 
scientific book, textbook