Bondor Antal (szerk.)(1986): A gyertyán; Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Bondor Antal (szerk.)(1986): A gyertyán; Budapest
Rövid hivatkozás: 
Bondor (szerk.)(1986)
Első szerző: 
Bondor Antal
Év: 
1986
Összefoglalás: 

Kevés fafajunk van, amelynek erdőművelési jelentőségét, fatermesztési értékét olyan ellentmondásosan ítélnék meg, mint a gyertyánét. Sokan a vele egy erdőtársulásban előforduló tölgy és bükk veszélyes vetélytársának tartják. Mások a bükkhöz hasonlóan az erdő anyjának tekintik, mivel jó felújítási és visszaszerző képességével megőrzi a területet az erdő számára, és gyarapítja a talaj termőerejét. de nem elhanyagolható a tölgy törzsének feltisztulását elősegítő szerepe sem a gyertyános-tölgyesekben. Tényként kell tudomásul vennünk, hogy termesztésének hazánkban kedvezőek a feltételei és mind területaránya, mind élőfakészlete szerint jelentős fafajunk.
Mint fában szegény országnak e fontos, de tölgy, bükk, fenyő termesztésére alkalmas termőhelyet hasznosító fafajtának a termesztését a helyére kell tennünk, kitermelésének és hasznosításának javítására kell törekednünk. Ezt a célt kívánja szolgálni ez a monográfia is, amely a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya erdészeti kismonográfia-sorozatának egyik kötete. Hézagpótló, mivel a gyertyánról önálló, a gyertyángazdálkodás egészét átfogó mű eddig nem jelent meg.

biodiverzitás
dendrológia, évgyűrű, dendrokronológia
élőhely: gyertyános-tölgyesek, bükkösök
erdőgazdálkodás
erdőhasználat, erdei haszonvétel
erdőökológia
Ex Libris Czájlik Péter
Kiadó: 
Akadémiai Kiadó
Lelőhely: 
ER Archívum (1986/P-009)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-02-23