Lőkös L., Peregovits L. (szerk.)(1999): Természetvédelmi közlemények 8. Magyar Biológiai Társaság, Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Lőkös László, Peregovits László (szerk.)(1999): Természetvédelmi közlemények 8. Magyar Biológiai Társaság, Budapest
Rövid hivatkozás: 
Lőkös és Peregovits (szerk.)(1999)
Első szerző: 
Lőkös László (szerk.)
Év: 
1999
Összefoglalás: 

Tartalom:
- Bőhm É.I., Facsar G.: Pilisszentkereszt és a Pilis hegy florisztikai vizsgálatának első eredményei Borbás V.(1879) Budapestnek és környékének flórája nyomán
- Kevey B., Huszár Zs.: A Háros-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarricenici-Populetum albae Kevey in Borhidi & Kevey 1996)
- Mihók B.: telepített feketefenyves állományok természetvédelmi szempontú vizsgálata dolomiton
- Pál-Fám F.: Védelemre javasolt nagygombák a Mecsek hegységből
- Báldi A.: A fészekalj-predációs ráta térbeli változatosságának vizsgálata a Kis-Balatonon
- Barta Z., Liker A.: Viselkedésbiológiai kutatások természetvédelmi alkalmazásának lehetőségei
- Bleicher K., Samu F., Szinetár Cs,. Rédei T.: A budai Sashegy Természetvédelmi Terület farkaspókjainak (Araneae Lycosidae) vizsgálata hatvan évvel ezelőtt és napjainkban
- Lanszki J., Körmendi S.: Ragadozó emlős életközösség táplálékösszetétele mezőgazdasági területen, Somogy megyében
- Nagy B., Szövényi G.: A Körös-Maros Nemzeti Park állatföldrajzilag jellegzetes Orthoptera fajai és konzervációökológiai viszonyaik
- Schád P., Puky M., Kiss I.: A Naplás-tó Természetvédelmi Területen élő kétéltűek vonulási sajátosságai
- Schmeda D.: tegzesegyüttesek (Insecta: Trichoptera) közösségszerkezeti változásai a Bernecei-patak (Börzsöny hegység) mentén
- Szásziné Horváth H.: Adatok a Balaton-felvidéki Nemzeti Park holyva (Coleoptera: Staphylinidae) faunájához II. (Gyrohypninae-Tachininae)
- Újvári B., Korsós Z.: A telepítési programok kockázatai, különös tekintettel a hüllőkre
- Váczi O., Altbäcker V.: Füves repülőterek ürgeállományának felmérése
- Hajósy A.: Hozzászólás - Lengyel Szabolcs: "Kitekintés a vízlépcsők szakirodalmára" című cikkéhez
- Lengyel Sz.: Válasz Hajósy Adrienne hozzászólására
- Krónika (összeállította: Báldi András)
Könyvismertetés (Margóczi Katalin: Természetvédelmi biológia)

biodiverzitás: emlősök
biodiverzitás: gomba, zuzmó
biodiverzitás: ízeltlábúak
biodiverzitás: halak, kétéltűek, hüllők
dendrológia, évgyűrű, dendrokronológia
erdőökológia
Ex Libris Czájlik Péter
populáció, ~ biológia, demográfia
természetvédelem
Kiadó: 
Magyar Biológiai Társaság
Lelőhely: 
ER Archívum (1999/P-012)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-02-11