Gencsi L (szerk.)(1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet - Faipar - Geodézia, Debrecen

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Gencsi László (szerk.) (1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet - Faipar - Geodézia; Debrecen, 1974
Rövid hivatkozás: 
Gencsi (1974)
Első szerző: 
Gencsi László
Év: 
1974
Összefoglalás: 

Tartalom:
Erdészet
- Szendrey I, Csanády E: A "Trifenoxin-100" arboricid alkalmazásának biokémiai vizsgálata akácon
- Csesznák E, Tompa K: Gondolatok az erdőművelés fejlesztésének főbb kérdéseiről
- Igmándy Z: Adatok az edeifenyő (Pinus silvestris L.) feltisztulásának kérdéséhez
- Szappanos A: A kocsánytalan tölgy [Quercus petrara (Matt.) Liebl.] természetes felújításának eredményes végrehajtása
- Majer A: A cseres-tölgyesek fatermési és erdőművelési vonatkozásai, a "Síkfőkút-Project" faállományának elemzése alapján
- Koloszár J: A szentgáli tiszafás-bükkös talajviszonyairól
- Csanády E, Szendrey I, Mihály S: A soproni levegőből kiülepedő szilárd szennyezők mennyiségének időszakos változása
- Thomasius H: Az NDK harmadik főiskolai reformjának tapasztalatai az erdőművelés oktatásában
- Majer A: Erdőművelési oktatás és kutatás az Erdészeti és Faipari Egyetemen
Faipar
- Rónai F: Síkban terhelt fa alapanyagú lemezek stabilitása
- Németh K, Szendrey I: Telítetlen poliészter-sztirol rendszer térhálósítása műanyag-fa kombinációban sugárkémiai úton
- Molnár L: Röntgen durvaszerkezeti vizsgálatok a faiparban
Tudományos diákköri munka
- Szűcs J: Zajcsökkentő burkolat tervezése kettős formatizáló körfűrészgépre
Nekrológ
- Balogh Gy: Dr Tamás László

dendrológia, évgyűrű, dendrokronológia
erdőgazdálkodás
erdőhasználat, erdei haszonvétel
erdőökológia
Ex Libris Czájlik Péter
természetvédelem: kezelés, terv
Kiadó: 
Erdészeti és Faipari Egyetem
Lelőhely: 
ER Archívum (1974/P-001)
Típus: 
folyóirat kötet
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-01-26