Gencsi László(szerk.)(1981): Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Debrecen

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Gencsi László(szerk.)(1981): Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Debrecen
Rövid hivatkozás: 
Gencsi (1981)
Első szerző: 
Gencsi László
Év: 
1981
Összefoglalás: 

Tartalom:
- Igmándy Z: A csertapló (Inonotus nidus-Pil.) korhasztásának előrehaladása cser (Quercus cerris L.) törzsekben
-Magyar J: Trófeajavaslat
- Szappanos A: A kocsányostölgy korszerű nevelésének alapjai
- Szappanos A: Kocsányos- és kocsánytalantölgy magtermelő állományok nevelése
- Tóth K: Kiegészítés a kocsánytalantölgy virágának morfológiájához
- Isépy I, Kazinczy P, Tompa K: Termőhelyi és növénycönológiai felvételek a vértesi és a zselicsségi hárs génrezervátumokban
- Sopp L: Hárs fatömeg- és fatermési vizsgálatok
- Tihanyi Z: A szennyvíziszap-trágyázás hatása a fatömegtermelésre, a talaj és a levélzet anyagforgalmára II.
- Márkus L, Tihanyi Z, Tompa K: Öntözött faültetvények ökonómiai vizsgálata
- Nagy L: Az erdőgazdasági politika diszciplináris elemzése
- Gencsi L, Kazinczy P: Különböző származású erdeifenyők tűleveleinek anatómiai vizsgálata
- Bolgár J-né: Vizsgálatok az Erdészeti és Faipari Egyetem Botanikus Kertjében tenyésző Pinus fajok virágzás- és termésbiológiája köréből
- Marosvölgyi B: Kísérletek aprítógép-forgácsolóelemek élettartamának növelésére lángporszóró hegesztéssel
- Traser Gy: Talajinszekticidek hatása a talajfaunára
- Agócs J: A szukcesszió információszükséglete
- Tóth K: A szakemberigény előrejelzése
- Takáts P: Kosáripari fűzhulladék mint az agglomerált lapgyártás alapanyaga
Könyvismertetés
- Gencsi L: Tompa Károly - Sziklai Oszkár "Erdészeti növénynemesítés" című szakkönyvének (Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1981. 316 p.) ismertetése

biodiverzitás
dendrológia, évgyűrű, dendrokronológia
erdőgazdálkodás
erdőhasználat, erdei haszonvétel
erdőökológia
Ex Libris Czájlik Péter
Kiadó: 
Erdészeti és Faipari Egyetem
Lelőhely: 
ER Archívum (1981/P-001)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-01-26