Major D. (2010): A faállomány-szerkezet változásának felmérése, és a változás térinformatikai elemzése a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban. [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Major D. (2010): A faállomány-szerkezet változásának felmérése, és a változás térinformatikai elemzése a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban. [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron
Rövid hivatkozás: 
Major (2010)
Első szerző: 
Major Diána
Év: 
2010
Összefoglalás: 

A faállomány-szerkezet változásának felmérése, és a változás térinformatikai elemzése a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban
Készítette: Major Diána
Tanszéki konzulens: Dr. Czimber Kornél egyetemi docens - NYME, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, Földmérési és Távérzékelési Tanszék
Dr. Király Géza egyetemi adjunktus - NYME, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, Földmérési és Távérzékelési Tanszék
Külső konzulens: Horváth Ferenc - MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Sopron, 2010

biometria, statisztika
erdőszerkezet: faállomány
Megjegyzések: 

A faállomány-szerkezet változásának felmérése, és a változás térinformatikai elemzése a Hidegvíz-völgy Erdőrezervátumban
Készítette: Major Diána
Tanszéki konzulens: Dr. Czimber Kornél egyetemi docens - NYME, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, Földmérési és Távérzékelési Tanszék
Dr. Király Géza egyetemi adjunktus - NYME, Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, Földmérési és Távérzékelési Tanszék
Külső konzulens: Horváth Ferenc - MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Sopron, 2010

Tartalom:
1. Bevezetés
2. Az erdőrezervátum hálózat bemutatása
2.1. Az erdőrezervátum fogalma
2.2. Az erdőrezervátumokban történő kutatások célkitűzései
2.3. Európai együttműködés az erdőrezrvátum kutatásban: COST E4
2.4. A hazai erdőrezervátum-hálózat
2.5. Az erdőrezervátum-kutatás informatikai alapjai
3. A Hidegvíz-völgy erdőrezervátum
3.1. A terület elhelyezkedése, erdőgazdaság táji jellemzése
3.2. A terület története
3.3. Általános leíró adatai
3.4. Termőhelyi adatai
4. A faállomány szerkezet felvétele
4.1. A felvételi metodika és annak menete
4.1.1. Az MVP FAÁSZ módszer az ERDŐ h+á+l+ó mintavételi pontjaiban
4.1.2. A felvétel menete
4.2. Az adatok feldolgozása
4.2.1. Felhasznált szoftverek
4.2.2. A belső feldolgozás
5. Az adatok és a változások térinformatikai elemzése
5.1. A felületmodell
5.2. Az új felmérés kiértékelése
5.2.1. Fafaj szerinti osztályozás
5.2.2. Magasság szerinti osztályozás
5.2.3. Körlap és fatérfogat szerinti osztályozás
5.3. A régi és az új adatok összehasonlítása
5.3.1. A mintába belenőtt faegyedek vizsgálata
5.3.2. A mintában szereplő kipusztult faegyedek vizsgálata
5.3.3. A magassági növedék létrehozása és vizsgálata
5.3.4. A körlap növedék létrehozása és vizsgálata
5.3.5. A fatérfogat növedék létrehozása és vizsgálata
6. Észrevételek, javaslatok
7. Összefoglalás
8. Köszönetnyilvánítás
9. Irodalomjegyzék
Melléklet: Horváth Ferenc bírálata, digitális anyag CD-n

Címszavazva - GE

Lelőhely: 
ER Archívum (2010/D-002/1, 2010/D-002/2)
Típus: 
BSc, MSc, Dipl, Ing dolgozat
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2010-06-07