Kenderes K., Tímár G., Ódor P., Bartha D., Standovár T., Bodonczi L., Bölöni J., Szmorad F. és Aszalós R. (2010): A természetvédelem hatása középhegységi erdeinkre. Természetvédelmi Közlemények 13: 69-80.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Kenderes K., Tímár G., Ódor P., Bartha D., Standovár T., Bodonczi L., Bölöni J., Szmorad F. és Aszalós R. (2010): A természetvédelem hatása középhegységi erdeinkre. Természetvédelmi Közlemények 13: 69-80.
Rövid hivatkozás: 
Kenderes és mtsai (2007)
Első szerző: 
Kenderes Kata
Év: 
2007
Összefoglalás: 

A természetvédelem hatása középhegységi erdeinkre
Kenderes K., Tímár G., Ódor P., Bartha D., Standovár T., Bodonczi L., Bölöni J., Szmorad F. és Aszalós R.

Összefoglaló:
Van-e mérhető hatása az erdőkre nézve a hivatalos természetvédelmi oltalomnak? Középhegységeink fokozottan védett, védett és nem védett állományainak természetességét hasonlítottuk össze, és elemeztük ennek egyes összetevőit. Vizsgálatunk azokat a jellemzőket érintette, amelyek természetességén a természetvédelem hatóságként ténylegesen képes változtatni. Eredményeink szerint a védett állományok elenyészően természetesebbek, értékeik az országos átlaghoz és a lehetőségekhez képest alacsonyak. A faállomány-összetétel és -szerkezet, a holtfa, a gyepszint- és újulat-összetétel természetesebbnek mutatkozott a védett területeken, míg ugyanitt erősebb vadhatást észleltünk. Sajnos védett és fokozottan védett erdőkben is kimutatható az idegenhonos fajok jelenléte, a cserjeszint mesterséges eltávolítása és a talaj károsítása. Alacsony természetességet mutattak az elegyfafajok arányát, idős fák jelenlétét, záródás változatosságát, álló és fekvő holtfa mennyiségét leíró indikátorok.

erdőgazdálkodás
természetesség - degradáltság
természetvédelem
Megjegyzések: 

erdő, természetesség, erdőkezelés

Címszavazva - GE

Kiadó: 
Magyar Biológiai Társaság, Budapest
Folyóirat: 
Természetvédelmi Közlemények
Lelőhely: 
ER Archívum (2007/P-031)
Típus: 
tudományos publikáció, konferencia szakcikk (teljes)
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2011-04-07