Mihók, B., Gálhidy, L., Kenderes, K. & Standovár, T. (2007): Gap regeneration patterns in a semi-natural beech forest stand in Hungary. Acta Silv. Lign. Hung. 3: 53-67.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Mihók, B., Gálhidy, L., Kenderes, K. & Standovár, T. (2007): Gap regeneration patterns in a semi-natural beech forest stand in Hungary. Acta Silv. Lign. Hung. 3: 53-67.
Rövid hivatkozás: 
Mihók és mtsai (2007)
Első szerző: 
Mihók, Barbara
Év: 
2007
Összefoglalás: 

Gap regeneration patterns in a semi-natural beech forest stand in Hungary
Mihók, B., Gálhidy, L., Kenderes, K. & Standovár, T.
(Lék-felújítási mintázat vizsgálata egy magyarországi természetközeli bükkösben.)

A cikk egy természetközeli bükkös nyolc lékjében elvégzett vizsgálatot mutat be, amely a lék felújulása és a lombkorona-záródáshiány, aljzati tényezők illetve a lágyszárú borítás közti kapcsolatot kutatja. A lombkorona-záródáshiány becsléséhez szférikus denziométer használtunk, illetve három lék fénymintázatát halszemoptikás képekkel is jellemeztük. A záródáshiány és a megvilágítottság értékei tükrözték a heterogén lombkorona-szerkezet sajátságait. A lágyszárúak borítása a finomléptékű fénymintázatra reagált. A lágyszárúak összborításának függvényében más-más lágyszárú fajok kaptak domináns szerepet a gyepszintben. A különböző méretosztályba és fajhoz tartozó csemeték változó térbeli megoszlást mutattak. A vizsgált változók együttesen komplex módon befolyásolták a fafajok megtelepedési és fejlődési feltételeit.

erdődinamika, lékdinamika, szukcesszió
erdőszerkezet: gyepszint
klíma: mikroklíma, állományklíma
ökoszisztéma: bolygatás, zavarás, szennyezés
Megjegyzések: 

finomléptékű dinamika, lágyszárú szint, vadrágás, záródáshiány, aljzati tényezők

Címszavazva - VA

Kiadó: 
Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága
Folyóirat: 
Acta Silvatica et Lignaria Hungarica
Lelőhely: 
ER Archívum (2007/P-034/1, 2007/P-034/2)
Típus: 
tudományos publikáció, konferencia szakcikk (teljes)
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2011-04-11