Mihók, B., Gálhidy, L., Kenderes, K. & Standovár, T. (2007): Gap regeneration patterns in a semi-natural beech forest stand in Hungary. Acta Silv. Lign. Hung. 3: 53-67.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Mihók, B., Gálhidy, L., Kenderes, K. & Standovár, T. (2007): Gap regeneration patterns in a semi-natural beech forest stand in Hungary. Acta Silv. Lign. Hung. 3: 53-67.
Short reference: 
Mihók és mtsai (2007)
First author: 
Mihók, Barbara
Abstract: 

Gap regeneration patterns in a semi-natural beech forest stand in Hungary
Mihók, B., Gálhidy, L., Kenderes, K. & Standovár, T.
(Lék-felújítási mintázat vizsgálata egy magyarországi természetközeli bükkösben.)

A cikk egy természetközeli bükkös nyolc lékjében elvégzett vizsgálatot mutat be, amely a lék felújulása és a lombkorona-záródáshiány, aljzati tényezők illetve a lágyszárú borítás közti kapcsolatot kutatja. A lombkorona-záródáshiány becsléséhez szférikus denziométer használtunk, illetve három lék fénymintázatát halszemoptikás képekkel is jellemeztük. A záródáshiány és a megvilágítottság értékei tükrözték a heterogén lombkorona-szerkezet sajátságait. A lágyszárúak borítása a finomléptékű fénymintázatra reagált. A lágyszárúak összborításának függvényében más-más lágyszárú fajok kaptak domináns szerepet a gyepszintben. A különböző méretosztályba és fajhoz tartozó csemeték változó térbeli megoszlást mutattak. A vizsgált változók együttesen komplex módon befolyásolták a fafajok megtelepedési és fejlődési feltételeit.

forest dynamic, gap dynamic, succession
forest structure: herb layer
climate: microclimate, climate of stand
ecosystem: disturbance, pollution
Notes: 

finomléptékű dinamika, lágyszárú szint, vadrágás, záródáshiány, aljzati tényezők

Címszavazva - VA

Publisher: 
Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága
Journal: 
Acta Silvatica et Lignaria Hungarica
Location: 
ER Archívum (2007/P-034/1, 2007/P-034/2)
Type: 
scientific paper, conference (full) paper
Strict forest reserves: