Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-46 (HU)
core area: 20.7 ha; buffer zone: 37.4 ha; total area: 58.1 ha
Posted/updated: : 2020-12-20
History:
Erdőrezervátummá a 13/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/66: 4065-4068.).
Description:

2020
A domborzata változatos, amely sok fafajú, többnyire bükk és kocsánytalan tölgy dominálta állománynak ad otthont. Más fafajok közül nagyobb arányban lucfenyő, közönséges nyír, gyertyán, kislevelű hárs, valamint a völgyalji részeken mézgás éger elegyedik. A lucfenyők esetében szembetűnő az elmúlt években bekövetkezett szú-okozta pusztulás, így a területen viszonylag sok friss állóholtfa, facsonk és fekvőholtfa található. A megmaradt, egészségesnek látszó egyedek törzsén felfedezhetőek a szú jelenlétére utaló röpnyílások.
Szegleti Zsófia

1999
"Az erdőrezervátum területén sok fafajú, elegyes, mozaikosan elhelyezkedő, váltakozva sarj- és mageredetű (részben telepített lucos) állományok vannak. A lucosokban az utóbbi években fellépett pusztulás lékesedési folyamatokat indított be."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publications:
2012 F. Horváth, A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
2011 Szmorad F. (2011): A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Tilia 16: 205 pp. + mellékletek
2007 Brolly G. és Király G. (2007): Erdészeti és természetvédelmi célú földi lézeres letapogatás feldolgozása a Hidegvíz-völgy erdőrezervátumban. In: Lakatos F., Varga D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia 2007. december 11. Előadás p: 4., Sopron
Manuscripts, documents:
2008 Tóth Viktória, Mesterházy Attila és Mózer Gyula (2008): A Hidegvíz-Völgy Erdőrezervátum, ER-46 ÚJCS és ANÖV felmérés adatlapjai + szakmai jelentés; Kézirat, Sopron
2005 Király G. (2005): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) kezdeti geodéziai munkái (részben) a 2005-ös Geodéziai Nagygyakorlat keretében. Kézirat, Sopron