Publications in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts, documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). We are gathering here the publications related to the aims of the Forest Reserve Programme.

Year
Papp Zoltán Sándor (1975): A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Natura, Budapest, 1975 (More) 1975
Gencsi L.(szerk.)(1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei;Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974.2. sz.Sopron (More) 1974
Gencsi L.(szerk.)(1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei;Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974.1. sz. Sopron (More) 1974
Gencsi L.(szerk.)(1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia, 1973.3. sz. Sopron (More) 1974
Gencsi L (szerk.)(1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet - Faipar - Geodézia, Debrecen (More) 1974
Mayer, Hannes (1974): Wälder des Ostalpenraumes; Standort, Aufbau und waldbauliche.... Stuttgart (More) 1974
Dr. Danszky István (szerk.) (1973): Erdőművelés. Irányelvek, eljárások, technológiák II. Erdőnevelés-erdővédelem. (More) 1973
Gencsi L.(szerk.)(1973): Az Erdészeti és Fapari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1973. 2. sz. Sopron (More) 1973
Gencsi L. (szerk.)(1973): Az Erdészeti és Fapari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1973. 1. sz. Sopron. (More) 1973
Herpay I. (szerk.)(1973): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; 1972. év 1-2. szám. Sopron (More) 1973
Jakucs P. (1973): "Síkfőkút Project". Egy tölgyes ökoszisztéma környezetbiológiai kutatása a bioszféra-program keretén belül. MTA Biol. Oszt. Közl. 16: 11-25. (More) 1973
Rakonczay Z. (szerk.) (1973): Erdészeti címtár 1970 II. MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest. (More) 1973
Rakonczay Z(szerk.)(1973): Erdőleltár 1970. I. kötet; Területadatok; Budapest (More) 1973
Rakonczay Z.(szerk.)(1973): Erdőleltár 1970. II. kötet; Fatömegadatok; Budapest (More) 1973
Rakonczay Z.(szerk.)(1973): Erdőleltár 1970. III. kötet; Fakitermelés-Erdősítés-Vadászterületek; Budapest (More) 1973
Rakonczay Z. (szerk.) (1973): Erdészeti címtár 1970 III. MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest. (More) 1973
Zukrigl, Kurt (1973): Montane und subalpine Waldgesellschaften an Alpenostrand, Bécs (More) 1973
Bencze Lajos(1972): Vadgazdálkodásunk természeti adottságai; Budapest (More) 1972
Dr. Danszky István (szerk.) (1972): Erdőművelés. Irányelvek, eljárások, technológiák I. Erdőfelújítás, erdőtelepítés, fásítás. (More) 1972
Giurgiu, V., Decei, I. & Armăşescu, S. (1972): Biometria arborilor şi arboretelor din România [The biometry of trees and stands in Rumania: forest mensuration tables - Fák és erdőállományok biometriája Romániában: erdőmérési táblák]. Ed. Ceres, Bucharest (More) 1972

Pages